Monthly Archives: Nisan 2013

Korkulardan Kurtulmak

Korkuların önemli bir kısmından, kaynağı doğru belirlendiği takdirde kurtulabilmek mümkündür. Bilinmeyenden kaynaklanan korkular bilgi arttıkça kaybolur. Öğrenmeye, araştırmaya ve bilgiye ayırılacak zaman ve gösterilecek çaba birçok korkunun nedenini ortadan kaldırır. Bazı korkular başkalarından transfer edilirler. Onların korkuları farkında olmadan içselleştirilir. … Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Korkularımız

Günlük yaşamımızda sıklıkla yaşadığımız duygulardan biri korkudur. Ölümden, hastalıktan, kaybetmekten, geç kalmaktan, doğal felaketlerden, başkalarının bize zarar vereceğinden korkarız. Bilim adamları, sonu fobi ya da fobia ile biten sözcüklerle tanımlanan ve değişik nedenlere dayanan 400’den fazla korku türü

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Duyguların Yönetimi

Toplumsal yaşam duygulara dayanır. Organizasyonlarda birlikte çalışmak, kararlar almak, işleri ve ilişkileri yönetmek duygusal etkileşimlerle gerçekleşir. İş yaşamı; iletişim, güven, ekip çalışması, motivasyon, liderlik, stres, çatışma gibi duyguların yoğun yaşandığı süreçler içinde geçer. Bu süreçlerde doğru kararlar almak ve uygun … Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Çok Kültürlü Ekipler

Ekip, bir görevi tamamlamak için birbirlerinin bilgi ve yeteneklerine ihtiyaç duyan iki ve daha fazla sayıda insandan oluşur. Ekip, ortak bir amaç etrafında, belirlenmiş bir dizi görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere benimsenmiş bir liderle çalışmayı kabul eden belirli sayıdaki … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Güven Kültürü

İnsanlar arası ilişkilerde güven, bir kişinin dürüstlüğüne, kişisel bütünlüğüne, tutarlılığına, güvenilirliğine ve adalet duygusuna inanmak ve ondan emin olmaktır. Ancak, kişiye ya da kuruma inanmak ve emin olmak tam anlamıyla güveni ifade etmez. Güven, eyleme geçmeyi ve eylemlerin sonuçlarını da … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Gizli Ayırımcılık

Genellikle, farklı kültür gruplarına ya da farklı etnik köken, din, cinsiyet, yaş gibi özelliklere sahip insanlara yönelik önyargılardan kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlar açıklıkla ifade edilemezler. Birçok durumda bireyler kendi önyargılarının ve ayırımcı davranışlarının farkında bile olmayabilirler. Ancak, belirli bir … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Değişim ve İnsanlar

Değişim her toplumda tedirginlik ve tepki yaratır. Bu durum, özellikle değişimle baş etme konusunda deneyimi olmayan toplumlarda daha belirgin bir şekilde kendini gösterir. Değişime tepkiler toplumun farklı kesimlerinde farklı şekillerde ortaya çıkar. Geleneksel bir toplumda, liderler değişimin doğrudan etkilerini kontrol … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişime Direnme

Direnme, organizasyonel ya da toplumsal değişim sürecinin yalnızca önceden tahmin edilebilir bir kısmı değil, fakat aynı zamanda baş edilmesi en zor olan aşamasıdır. İnsanlar, kendilerince haklı nedenlerle direnirler. Bu nedenlerden başlıcaları:

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Liderlik ve Kültürel Farklılıklar

Geleceğin liderleri, çok kültürlü organizasyonlarda çalışmak ve çok farklı kültürlere sahip insanları yönetmek zorunda kalacaklarından kültürel farklılıkları anlamak, onlara değer vermek ve etkili bir biçimde yönetmek durumundadırlar. Liderlik tarzlarını ve davranışlarını, kültürlere, inanç ve değerlere, ırklara ve cinsiyetlere göre uyarlamaları … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Önyargılar ve Ayırımcılık

Önyargı, bir şey ya da bir kişi hakkında belirli bazı özellikleri nedeniyle önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Bu, olumlu ya da olumsuz bir tavır olabilir. Ancak, toplumlarda ve organizasyonlarda sorun yaratan ve bu nedenle özellikle ele … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın