Tag Archives: farklılık

Farklıyız Ama Bütünüz

     Çok kültürlülüğün belirgin bir nitelik olduğu toplumlarda farklılıkların yönetimi kritik bir önem kazanmakta ve iyi yönetilmediği takdirde toplumun refahını ve performansını doğrudan etkileyen ciddi sorunlara dönüşmektedir. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki farklılıkların sorunların kaynağı değil zenginliğin ve gelişmenin itici gücü … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Çoğulcu Kültür ve Çoklu Kültürlü Toplumlar

Çoğulcu kültüre sahip toplumlar, tekil kültürlü olanlardan birkaç önemli noktada farklılaşmaktadır. Her şeyden önce, daha fazla farklılıklara sahip bireyleri vardır ve farklılıklar anlamında daha kapsayıcıdırlar. Çoğunluk gruptan farklı kültürel temelleri olan azınlık grupların topluma değer kattığı kabul edilmektedir. Sosyal sorumluluk … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Farklılık Gerilimi

     Farklılık sözlüklerde genellikle; farklı olmak, benzersizlik, çeşitlilik, türdeş olmama, başkalık gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Farklılık, “doğal, sosyal ve bilişsel bir olayı ve olguyu diğerlerinden ayıran özellik” şeklinde de tanımlanabilir. Sosyal bilimler açısından farklılık; ırk, din, kültür, kalıtsal özellikler, fiziksel ve … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Farklılıklara Saygılı Toplumsal Kültürün Yaratılması

Farklılıklar konusunda olumlu ve destekleyici bir inanç ve değerler sistemi, diğer bir ifadeyle kültür oluşturmak isteyen toplumlar, bazı ilkelerin bütün bireyler tarafından benimsenmesini ve ortak bir anlayışın yerleşmesini sağlamalıdır. Bu ilkeler şunlar olabilir;

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Farklılık Yönetimi Olgunluğu

Farklılık yönetimi becerileri önemlidir, fakat kendi başlarına yeterli değildir. Bu beceriler, deneyim, akıl ve yargılama yetisi anlamına gelen farklılık olgunluğuyla bütünleştiğinde anlamlı ve etkili olacaktır. Farklılık olgunluğuna sahip insanları tanımak kolaydır. Onların belirli ortak özellikleri vardır.

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Farklılık gerilimi, farklılıklara sahip bireylerin, ekiplerin ya da toplumların etkileşiminden doğan stres, endişe, rahatsızlık veya acıdır. Açık bir çatışma veya şiddet değildir. Gerçekte farklılığın doğal bir yan unsurudur. Gerilim, farklılıkların yönetilmesine ilişkin çabaların değerlendirilmesinde sıklıkla başarısızlığın, yetersizliğinin bir işareti olarak … Okumaya devam et

Posted on by ibarutcugil | Yorum bırakın

Stereotipleme

Stereotipleme, insanları; varsayımlara, beklentilere ve deneyimlere dayalı olarak zihinsel anlamda gruplandırma ve sınıflandırmadır. Bazı insanların belirli grupların üyesi olmasının, onların aynı zamanda, o grubun temsil ettiği tüm karakteristik özellikleri paylaştığına  inanılmasıdır. Böyle bir inanışın nedeni, kendilerine söylenenler veya öğretilenler  olabileceği … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın