Monthly Archives: Şubat 2013

İletişim Duyarsızlığı

İletişimde kullanılan dil, ne söylendiği kadar onun nasıl söylendiğidir. Ses tonunun ve beden dilinin etkisi sözlerden daha büyüktür. İnsanlar arası  ilişkilerdeki çok önemli rolü nedeniyle iletişimde kişisel durumlara duyarlı olmak, uygun sözcükler seçmek ve beden dilini buna göre kullanmak gerekir. Bazı … Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stereotipleme

Stereotipleme, insanları; varsayımlara, beklentilere ve deneyimlere dayalı olarak zihinsel anlamda gruplandırma ve sınıflandırmadır. Bazı insanların belirli grupların üyesi olmasının, onların aynı zamanda, o grubun temsil ettiği tüm karakteristik özellikleri paylaştığına  inanılmasıdır. Böyle bir inanışın nedeni, kendilerine söylenenler veya öğretilenler  olabileceği … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Farklılık Yönetiminde Yaklaşımlar

Farklılıkların yönetimi, organizasyonlarda değişen demografik özelliklere, yasal düzenlemelere ve yönetimde etkinlik sağlama endişelerine bağlı olarak 1980’li yıllardan bu yana çok sayıda, akademisyen, araştırmacı ve uygulamacı tarafından ele alınmış ve çok yönlü olarak incelemiştir. Bu incelemelerin çoğu, konuya ilişkin mantıklı açıklamalar … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Yönetici Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

Başarılarını gelecekte de sürdürmek ve kalıcı olmak isteyen şirketlerin yöneticilerinin önemli bir görevi de kendi yerlerine yeni yöneticilerin yetiştirmektir. Yönetici adaylarının geliştirilmesi, bugün her yöneticiden beklenen tartışılmaz bir yöneticilik görevidir. Ancak, çoğu şirkette değişik nedenlerle bu konuya gereken önem verilmemekte, bazen yöneticiler, … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Farklılıkların Yönetime Yansımaları

Organizasyonlarındaki farklılıkları etkili yönetmeyi başaran yöneticiler,her şeyden önce, çok daha zengin bir yetenek havuzuna sahip olacaklardır. Yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, yaşam tarzı gibi çeşitli nedenlerle ayırımcılığa uğramış yetenekli insanlar organizasyonlarda verimli çalışma ve değer yaratma olanakları bulacaklardır.  Ayrıca, … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Farklılık Yönetiminin Toplumsal Kazanımları

    Bir toplumda ayırımcılık, önyargılar, dışlamalar ve farklılıklardan kaynaklanan gerginlik ve çatışma ortadan kalktığında insanlar kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissederler. Barış ve güven ortamı, onların daha istekli ve verimli çalışmalarını; kendilerine, yakın çevrelerine ve topluma daha fazla katma değer … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Farklılıkların Yönetiminde Modeller

Farklılık konusunun bireyler, organizasyonlar ve toplumlar tarafından algılanmasına ve yorumlanmasına bağlı olarak üç farklılık modelinin varlığından söz edilebilir: Eritme Kazanı: 18. Yüzyıl ortalarından 20. Yüzyıl ortalarına kadar ABD de egemen olan görüştür. Çoğu toplumlarda, okullarda çocuklara ve gençlere öğretilen anlayıştır. … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın