Tag Archives: ayırımcılık

Ayırımcılık: Davranışta Çifte Standart

  Ayırımcılık, bir kişinin grup kimliğine dayalı olarak geliştirilen önyargıların davranışsal olarak sergilenmesidir. Bu bireysel düzeyde olabileceği gibi toplum düzeyinde kurumsallaşmış bir şekilde de ortaya çıkabilir. Kavramsal olarak önyargılar ve ayırımcılık farklı görünse de yaşamda iç içe geçmekte ve birlikte … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Çoğulcu Kültür ve Çoklu Kültürlü Toplumlar

Çoğulcu kültüre sahip toplumlar, tekil kültürlü olanlardan birkaç önemli noktada farklılaşmaktadır. Her şeyden önce, daha fazla farklılıklara sahip bireyleri vardır ve farklılıklar anlamında daha kapsayıcıdırlar. Çoğunluk gruptan farklı kültürel temelleri olan azınlık grupların topluma değer kattığı kabul edilmektedir. Sosyal sorumluluk … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Gizli Ayırımcılık

Genellikle, farklı kültür gruplarına ya da farklı etnik köken, din, cinsiyet, yaş gibi özelliklere sahip insanlara yönelik önyargılardan kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlar açıklıkla ifade edilemezler. Birçok durumda bireyler kendi önyargılarının ve ayırımcı davranışlarının farkında bile olmayabilirler. Ancak, belirli bir … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Önyargılar ve Ayırımcılık

Önyargı, bir şey ya da bir kişi hakkında belirli bazı özellikleri nedeniyle önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Bu, olumlu ya da olumsuz bir tavır olabilir. Ancak, toplumlarda ve organizasyonlarda sorun yaratan ve bu nedenle özellikle ele … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İletişim Duyarsızlığı

İletişimde kullanılan dil, ne söylendiği kadar onun nasıl söylendiğidir. Ses tonunun ve beden dilinin etkisi sözlerden daha büyüktür. İnsanlar arası  ilişkilerdeki çok önemli rolü nedeniyle iletişimde kişisel durumlara duyarlı olmak, uygun sözcükler seçmek ve beden dilini buna göre kullanmak gerekir. Bazı … Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stereotipleme

Stereotipleme, insanları; varsayımlara, beklentilere ve deneyimlere dayalı olarak zihinsel anlamda gruplandırma ve sınıflandırmadır. Bazı insanların belirli grupların üyesi olmasının, onların aynı zamanda, o grubun temsil ettiği tüm karakteristik özellikleri paylaştığına  inanılmasıdır. Böyle bir inanışın nedeni, kendilerine söylenenler veya öğretilenler  olabileceği … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın