Tag Archives: önyargı

Çoğulcu Kültür ve Çoklu Kültürlü Toplumlar

Çoğulcu kültüre sahip toplumlar, tekil kültürlü olanlardan birkaç önemli noktada farklılaşmaktadır. Her şeyden önce, daha fazla farklılıklara sahip bireyleri vardır ve farklılıklar anlamında daha kapsayıcıdırlar. Çoğunluk gruptan farklı kültürel temelleri olan azınlık grupların topluma değer kattığı kabul edilmektedir. Sosyal sorumluluk … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Gizli Ayırımcılık

Genellikle, farklı kültür gruplarına ya da farklı etnik köken, din, cinsiyet, yaş gibi özelliklere sahip insanlara yönelik önyargılardan kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlar açıklıkla ifade edilemezler. Birçok durumda bireyler kendi önyargılarının ve ayırımcı davranışlarının farkında bile olmayabilirler. Ancak, belirli bir … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Önyargılar ve Ayırımcılık

Önyargı, bir şey ya da bir kişi hakkında belirli bazı özellikleri nedeniyle önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Bu, olumlu ya da olumsuz bir tavır olabilir. Ancak, toplumlarda ve organizasyonlarda sorun yaratan ve bu nedenle özellikle ele … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stereotipleme

Stereotipleme, insanları; varsayımlara, beklentilere ve deneyimlere dayalı olarak zihinsel anlamda gruplandırma ve sınıflandırmadır. Bazı insanların belirli grupların üyesi olmasının, onların aynı zamanda, o grubun temsil ettiği tüm karakteristik özellikleri paylaştığına  inanılmasıdır. Böyle bir inanışın nedeni, kendilerine söylenenler veya öğretilenler  olabileceği … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın