Projelerde İnsan Yönetimi Neden Zordur?

     Günümüzde, hemen her şirkette işlerin çoğu proje niteliğini taşımakta, belirli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan özel amaçlı bir faaliyet şeklinde yürütülmektedir. Proje yönetimi, belirli bir sonuç yaratma amacıyla belirli bir dönem için girişilen karmaşık ve özgün faaliyetlerin başlangıçtan sona kadar bütünleşik olarak planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü ifade eder. Tüm bu çabalar projelerin başarısı için etkinlikle yürütülmelidir. Ancak, başarısızlıkla sonuçlanan projelerin çokluğu dikkat çekicidir.

Başarısızlık nedenleri arasında; açık ve paylaşılan bir vizyonun olmaması, kararsızlıklar, çelişen öncelikler, yönetimde tutarsızlıklar, iletişim ve ekip çalışması sorunları, planlamanın, kontrolün ve liderliğin yetersizliği öne çıkmaktadır. Daha kısa ve açık bir ifadeyle, projelerin çoğu kötü yönetimden kaynaklanan nedenlerle başarısız olmaktadır.

Proje yönetimini tümüyle teknik bir konu olarak gören, insan ilişkilerini ve insan yönetimini ciddiye almayan şirketler, daha sonra başarısız bir projenin ağır faturasını ciddiye almak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, projelerde uygun insan kaynakları politikalarını geliştirmek ve bunlar etkili bir şekilde uygulamak büyük önem taşır.
Projelerde insan kaynakları yönetiminin rolü ve önemi; nitelikli insan gücünün proje ekibine kazandırılması, onların proje ekibinde yüksek motivasyonla ve performansla çalışmalarının sağlanması ve proje süresince elde tutulmaları amaçlarının gerçekleştirilmesiyle bağlantılıdır.

Projelerde insan kaynakları yönetimini kritik bir görev haline getiren ve zorlaştıran bazı önemli nedenler bulunmaktadır.

• Projeler nitelikleri gereği geçici faaliyetlerdir. Belirli bir başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu nedenle, uzun dönemli ve güvenceli iş arayışlarında olan profesyoneller için çok çekici olmayabilir.
• Projeler, çoğu kez yeni, özgün, ileri düzeyde teknolojik bilgi gerektiren girişimlerdir. Bu nedenle, üstün yetkinliklere sahip, iyi yetişmiş ve genellikle az bulunan insanlara ihtiyaç duyarlar.
• Proje ekipleri, çoğu kez yetkinlik temeline göre çok geniş bir yetenek havuzu içinden derlendiğinden yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken, milliyet anlamında önemli farklılıklara sahip üyelerden oluşur. Farklılıklara sahip ekipleri yönetmek ise ayrı bir beceri gerektirir.
• Projenin farklı evrelerinde ihtiyaç duyulan yetkinlikler önemli ölçüde değiştiğinden ya sıklıkla proje ekiplerinde ciddi değişiklikler yapmak ya da ekip üyelerinin eğitim ve gelişimine ciddi çabalar harcamak gerekir.
• Proje ekiplerinde kariyer planlama, yedekleme, yetenek havuzu, profesyonel gelişim programları gibi kariyer yönetimi politikalarına zaman ve ihtiyaç bulunmamaktadır.
• Proje ekiplerinde “takım çalışması” çok önemli olmakla beraber, “takım ruhu” oluşturmaya da zaman ve ihtiyaç bulunmamaktadır.

  • Proje ekiplerinde çok farklı niteliklere sahip insanların çok farklı işlerde ve farklı sürelerde çalışmaları nedeniyle ücret ve maaş yönetimi ayrı bir sorun kaynağıdır.
  • Proje ekiplerinde işlerin çeşitliliği ve geçiciliği performans yönetimi ve değerlendirme konusunda da özel yaklaşımlar gerektirmektedir.

Bunlar ve benzer nedenler, her şeyden önce farklı niteliklere, becerilere ve kişilik profillerine sahip insanların geçici süreler için bir araya geldiği proje ekipleri içinde iletişim sorununu gündeme getirecektir. Bu da sırasıyla ekipte güven oluşturma, işbirliği ve ortak sahiplenme duygusunu yaratma sorunlarını tetikleyecektir. Proje ekiplerinde adanmayı, bağlılığı, yüksek motivasyonu ve performansı sağlayacak politikaları ve uygulamaları bulmak ve geliştirmek, İKY’nin odaklanacağı belki de en önemli görev olacaktır.

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yaşam Dengeleri

İş dünyasında hızlanan tempoya ayak uydurmaya çalışanlar, daha fazla kazanmak için hırslananlar bir süre sonra kendilerini işlerine fazlasıyla kaptırdıklarını ve bu nedenle hayatı kaçırdıklarını fark edeceklerdir. Kimilerinin orta yaş krizi dediği durumda ve dönemde çoğu insan yaptıklarını sorgulamaya, kendisiyle hesaplaşmaya başlar. Hayatın tadını çıkaramadığı, gerçekte yapmak istediklerini yapamadığı, sevdikleriyle yeterince birlikte olamadığı ve istediği gibi bir hayatı olmadığı endişesini yaşar. Kendisi için nelerin anlamlı ve önemli olduğunu, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Zaman Ustası Olmak

      Ustalık, zorlayıcı bir soruna etkin çözümler üretebilecek yetkinliğe sahip olmaktır. Bu ustalık, bilgi ufuklarını genişleterek, alıştırmalar yaparak, beceriler geliştirerek, sorunları çözebilecek yeteneklere ulaşarak ve özgüven kazanılarak elde edilir.

Zaman ustası olmak ise zamanın akışını yakalamak, eylemleri ona uydurmak, zamanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak, yaşamdan zevk almak ve Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Güce Dayalı Liderlik

   Liderlik gücünün kazanılması ve kullanılması, toplumların ve kurumların başarısını, ilişkilerin niteliğini ve kişisel beklentilerin gerçekleştirilmesini doğrudan ilgilendirir. Liderlerin gücü doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesi, kişisel ve toplumsal anlamda moral ve motivasyonu, üretkenliği ve yetkinlikleri geliştirir, zenginleştirir. Yanlış kullanılan güç ise tüm enerjinin bitip tükenmesine neden olabilir.

Liderler gücü karşılıklı yarar sağlayacak sonuçlar elde etmek amacıyla başkalarını etkilemek için Okumaya devam et

liderlik içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İletişim Duyarsızlığı

    İnsanlar arası ilişkilerde sözlü iletişimin etkinliği, ne söylendiği kadar onun nasıl söylendiğine bağlıdır. İnsanlar kendilerine ne söylendiğinden çok nasıl bir ses tonuyla ve beden diliyle söylendiğine dikkat ederler. Sözlü iletişimde ses tonu ve beden diliyle verilen mesajlar sözlerden çok daha etkilidir. Sözler, akla mantığa ve bilişsel zekâya hitap ederken ses tonu ve beden dili duyguları harekete geçirir, duygusal etkiler yaratır. Bu nedenle, insanlarla iletişimde onların kişisel durumlarına ve beklentilerine duyarlı davranmak için uygun sözcükler kullanmaya Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi, Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Başarısızlığa Neden Olan Duygular

  İş yaşamında insanların temel amaçları başarılı olmak, girişimlerinden ve eylemlerinden arzuladıkları etkili sonuçları almaktır. Ancak, başarıyı elde etmek için çaba göstermek ve karşılaşılan engellerle baş etmek gerekir. Bu engellerin en önemlisi amaç doğrultusunda gösterilen çabalar süresince yaşanan Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Karşı Koyucu Dengeleyici Güç

kkdg-1   kkdg2     Amerikalı iktisatçı K. Galbraith tarafından 1952 yılında yayınlanan American Capitalism adlı eserinde ortaya konulan Karşı Koyucu Dengeleyici Güç (Countervailing Power), iktisadi anlamda bir büyük piyasa gücünün bir başka güç tarafından dengelenmesini ifade eder. Büyük üreticilerin büyük perakendeciler ya da büyük müşteriler tarafından dengelenmesi, güçlü işçi sendikalarının karşısına güçlü işveren sendikalarının çıkması bunun örnekleridir. Galbraith, piyasalarda dengelerin karşı koyucu güçlerin Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın