İnovatif Ekiplerin Oluşturulması

    Günümüz iş dünyasında bireysel girişimcilerin artık parlak fikirlerle çıkıp bunu çok büyük ticari başarılara dönüştürdüğü gözlemlenmemektedir. Aslında, bu durum, abartılmış başarı hikâyeleri dışında da gerçekte hiçbir zaman olmamıştır. Başarılı inovasyonlar, en az birkaç ya da daha fazla kişi tarafından başlatılan girişimlerle yapılmıştır. Ekiplere dayalı inovasyon başarı şansının daha fazla olmasının nedeni açıktır. Ekipler bireylerden daha fazla ve birbirini tamamlayan beceriler dizisine sahiptir. Başarılı inovasyon yönetimi; Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon: Niçin ve Nasıl?

     İnovasyonun firmalar için son derece önemli olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır: Bunlar arasında; hayatta kalmak, büyümeyi ve kârlılığı sağlamak ve insanları canlandırmak, motivasyonlarını ve bağlılıklarını sağlamak sıklıkla dile getirilir. Ancak, bütün bunların ötesinde inovasyonun nihai amacı, sürdürülebilir rekabetçi üstünlüktür. Sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü elde etmek ise Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Projelerde İnsan Yönetimi Neden Zordur?

     Günümüzde, hemen her şirkette işlerin çoğu proje niteliğini taşımakta, belirli bir başlangıç ve bitiş zamanı olan özel amaçlı bir faaliyet şeklinde yürütülmektedir. Proje yönetimi, belirli bir sonuç yaratma amacıyla belirli bir dönem için girişilen karmaşık ve özgün faaliyetlerin başlangıçtan sona kadar bütünleşik olarak planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü ifade eder. Tüm bu çabalar projelerin başarısı için etkinlikle yürütülmelidir. Ancak, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yaşam Dengeleri

İş dünyasında hızlanan tempoya ayak uydurmaya çalışanlar, daha fazla kazanmak için hırslananlar bir süre sonra kendilerini işlerine fazlasıyla kaptırdıklarını ve bu nedenle hayatı kaçırdıklarını fark edeceklerdir. Kimilerinin orta yaş krizi dediği durumda ve dönemde çoğu insan yaptıklarını sorgulamaya, kendisiyle hesaplaşmaya başlar. Hayatın tadını çıkaramadığı, gerçekte yapmak istediklerini yapamadığı, sevdikleriyle yeterince birlikte olamadığı ve istediği gibi bir hayatı olmadığı endişesini yaşar. Kendisi için nelerin anlamlı ve önemli olduğunu, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Zaman Ustası Olmak

      Ustalık, zorlayıcı bir soruna etkin çözümler üretebilecek yetkinliğe sahip olmaktır. Bu ustalık, bilgi ufuklarını genişleterek, alıştırmalar yaparak, beceriler geliştirerek, sorunları çözebilecek yeteneklere ulaşarak ve özgüven kazanılarak elde edilir.

Zaman ustası olmak ise zamanın akışını yakalamak, eylemleri ona uydurmak, zamanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak, yaşamdan zevk almak ve Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Güce Dayalı Liderlik

   Liderlik gücünün kazanılması ve kullanılması, toplumların ve kurumların başarısını, ilişkilerin niteliğini ve kişisel beklentilerin gerçekleştirilmesini doğrudan ilgilendirir. Liderlerin gücü doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesi, kişisel ve toplumsal anlamda moral ve motivasyonu, üretkenliği ve yetkinlikleri geliştirir, zenginleştirir. Yanlış kullanılan güç ise tüm enerjinin bitip tükenmesine neden olabilir.

Liderler gücü karşılıklı yarar sağlayacak sonuçlar elde etmek amacıyla başkalarını etkilemek için Okumaya devam et

liderlik içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İletişim Duyarsızlığı

    İnsanlar arası ilişkilerde sözlü iletişimin etkinliği, ne söylendiği kadar onun nasıl söylendiğine bağlıdır. İnsanlar kendilerine ne söylendiğinden çok nasıl bir ses tonuyla ve beden diliyle söylendiğine dikkat ederler. Sözlü iletişimde ses tonu ve beden diliyle verilen mesajlar sözlerden çok daha etkilidir. Sözler, akla mantığa ve bilişsel zekâya hitap ederken ses tonu ve beden dili duyguları harekete geçirir, duygusal etkiler yaratır. Bu nedenle, insanlarla iletişimde onların kişisel durumlarına ve beklentilerine duyarlı davranmak için uygun sözcükler kullanmaya Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi, Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın