Performans Değerlendirmede Davranışlar

 Bir çalışanın performansının değerlendirilmesinde hedefler ve yetkinlikler yetersiz veya anlamsız kaldığında davranışlar önem kazanır. Bu ifadenin, “bir çalışanın değerlendirilmesinde davranışlar daha önemli olduğunda standart değerlendirme formlarındaki hedefler ve yetkinlikler anlamını yitirir” şeklinde söylenmesi de aynı derecede doğru olacaktır.

Davranışlar, bir şirketin performansını, ürün ve hizmetlerinin kalitesini, etkinliğini, çalışma ortamını, iş ilişkilerini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle, yöneticiler, çalışanların yalnızca hedefleri elde edip etmediklerine ve arzulanan yetkinliklere ne derece sahip olduklarına değil aynı zamanda Okumaya devam et

Reklamlar
İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Performansının Kriterleri

  Bir ekibin yeterli düzeyde performans gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi kolay bir süreç değildir. Bireysel performansı ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilmiş birçok yöntem olmasına karşın ekip performansı konusunda yeterince geliştirilmiş modeller bulunmamaktadır. Etkinlik kriterleri, bir şirket içinde çalışan ekipler için her zaman o kadar açık ve net değildir. Sonuçları net bir şekilde doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilecek ekip işi neredeyse hiç yoktur. Çok az görev ya da proje, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Performansını Yönetmek

    Bir ekip yöneticisinin nihai amacı ekibin performansını iyileştirmektir. Bunun gerçekte anlamı gerek birey gerek tüm grup olarak ekip üyelerinin bilinçlenmelerini sağlamak ve sorumluluk duygularını geliştirmektir. Böylece, her bir ekip üyesi bir bütün olarak ekibin performansına olabildiğince fazla katkı yapma çabası içine girecektir.
Ekip üyeleri, bir bütün olarak ekibin ve bireyler olarak kendilerinin hedeflerinin neler olduğunu açıklıkla bilmelidirler. Yönetici, tüm ekip üyelerinin birlikte başarılı olmak istediğini varsayarak onları ekip performansı hakkında Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kişisel Gücü Elde Etmek

Kişisel güç, güçlü ve sağlıklı bir benlik duygusuyla insanın içinden gelir. Kişisel güce sahip insanların ayırt edici üç özelliği dikkat çeker. Onların öncelikle öz saygıları yüksektir. Kendilerine saygı duyarlar ve bu nedenle de her zaman kendilerini iyi hissederler. İkinci bir özellikleri bağımsızlık tutkularının yüksek olmasıdır. Kendileri için doğru olanlara bağımsızca karar verebilirler ve bu onlar için önemlidir. Üçüncü özellikleri ise kendi istek ve amaçları doğrultusunda sorumluluk alarak eyleme geçebilmeleri Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Güçlendirme Neden Zordur?

                                                                    Kısaca, çalışanlara kendi iş ve görevleriyle  ilgili olarak bir üstün onayına gerek duymadan karar alabilmeleri için yetki verilmesi olarak tanımlanan “Güçlendirme” (Empowerment) yalnızca yetkinin verilmesini değil, aynı zamanda, o yetkinin kullanılması için gerekli bilgi, beceri ve tutumun kazandırılması sürecini de içerir. Güçlendirmenin temel amacı çalışanların yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, motivasyonlarının ve performanslarının yükseltilmesidir.

Güçlendirme uygulamalarının en önemli başarı koşulu bilginin paylaşılmasıdır. Şirket içinde olanları bilmeyen, misyon ve vizyondan habersiz, şirketin nereye ve neden gittiğinin farkında olmayan Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kariyerinizden Siz Sorumlusunuz!

Yöneticinin Yönetimi  İşlerin süreklilik gösterdiği ve güvenceli olduğu dönemler geride kaldı. İnsanların uzun yıllar aynı işleri yaptığı, bilgi ve deneyim birikimleriyle uzun yıllar gelir ve geçimlerini sağladıkları işler artık yok. Şirketler isteseler bile, çalışanlarına uzun dönemli iş güvencesi verme şansına sahip değiller. Çünkü çoğu kalıcı olup olamayacaklarından emin değiller. Belki birçoğu on yıl kadar sonra çok başka alanlarda farklı ürün ve hizmetler üreterek çok farklı Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kültürler Arası İletişim

   İnsanlar, içine doğdukları ve yetiştikleri kültürün dilini, konuşma kurallarını ve dinleme normlarını ilk çocukluklarından başlayarak öğrenirler ve bunlar o insanların iletişim tarzlarını belirler. Hemen her kültürün ve alt kültürlerin kendilerine özgü, farklı iletişim kuralları ve normları vardır. İnsanların kendilerini ifade ettikleri ve başkalarıyla anlaştıkları dil onların düşünme ve davranış biçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Birbirlerinin dillerini, normlarını ve kurallarını bilmeyen farklı kültürlerin insanları, aynı zamanda, birbirlerinin ilgilerini, inançlarını ve Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın