Kurum Kültürünü Tanımlamak

corporate-culture1         Şirketlerde yönetim uygulamalarının başarısındaki kritik bir faktör kurum kültürüdür. Kültür, şirketi bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğerlerinden ayırt eden özellikler dizisidir. Şirket çapında ortak kabul edilen amaçlar, inançlar ve değerler sisteminin bütünüdür. Kurum kültürü, şirketin çalışanlarına ve müşterilerine yönelik karar ve uygulamalarını biçimlendiren temel felsefedir.  Kültür, çalışanlara şirkette kalabilmeleri için nasıl düşünmeleri Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , , | Yorum bırakın

Doğru Soruları Sormak

soru-sorma
İnsanlar arasındaki iletişim sürecinde soru – cevap döngüsünün önemli bir yeri vardır. Etkili iletişim soru ve cevaplarla sağlanır ve sürdürülür. Doğru soru sormasını bilenler ve cevaplandırma tekniklerinde becerisi yüksek olanlar işlerinde ve ilişkilerinde daha iyi sonuçlar alırlar.

Doğru soruları sormak, düşüncenin doğruluğunu belirler. Sorular ne kadar doğru olursa bir sorunla baş edebilmek için o kadar Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

amac-ve-hedefler       Şirketlerin önemli bir kısmı, ana amaçlarını açıklıkla belirleyemedikleri gibi, bunların önemini ve çalışanlar için ne anlama geldiğini de açıklayamamaktadır. Yöneticiler, insanlara yalnızca ne yapmaları gerektiğini ve bunları ne zaman ve nasıl yapacaklarını söylerler. Üstelik bunun onların üretken olmaları ve işlerinden tatmin duygusu sağlamaları için yeterli olduğunu düşünürler. Bu nedenle, birçok şirkette Okumaya devam et

liderlik, Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , , , , | Yorum bırakın

İş Dünyasının Beş Gerçeği

wp_20161022_013-2  21. yüzyılda şirketler, insanlık tarihi boyunca görülmedik boyutlarda bir değişimle karşı karşıyadırlar. Çok yakın zamana kadar, organizasyonlar kökenleri iki bin yıl öncesine giden ve Roma ordusu ile Hıristiyan kilisesinin yapılanmasına ve anlayışına dayalı bir yönetim yaklaşımına sahip olmuşlar ve bununla belirli bir başarı çizgisi yakalamışlardır.

Ancak, yaşadığımız çağda teknolojinin tetiklediği değişimler başta ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel olmak üzere hemen her alanda kendini göstermektedir. Şirketler, varlıklarını koruyabilmek için Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , , , | Yorum bırakın

Yeniler ve Eskiler Neden Çatışır?

catisma-1    Şirketlerin büyüme ve değişim süreçlerinde çalışanlar; gidenler, kalanlar ve yeni gelenler olmak üzere üç grupta gözlemlenebilir. Yeni işe alınanlar, değişim süreçlerinde işten çıkarılanlardan olduğu kadar işte kalanlardan da farklı olacaklardır. Yeni elemanların bazıları kendilerini kısa sürede kanıtlamak için daha girişken davranırken bazıları da yeni duruma alışmakta zorlanacaklar ve beklentileriyle uyuşmayan gerçeklerle baş etmek durumunda kalacaklardır. Üst yönetim basamaklarına farklı şirketlerden transfer edilenler, yeni şirketlerinden Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Çalışan Devri ve Kurum Kültürü

kurum-kulturu    Son yıllarda şirketler, belirsizliklerle baş edebilmek, ekonomik krizleri aşmak ve amaçlarına ulaşmak için küçülme, birleşme, yeniden yapılanma, yalın organizasyon gibi çeşitli yaklaşımları denemektedirler. Bu süreçlerin hemen hepsinde maliyetlerden tasarruf etme adına çalışanların sayısı azaltılmakta, özellikle kıdemli çalışanlar işten çıkarılmaktadır. İşlerini kaybedenler haksızlığa ve ihanete uğradıklarını düşünmekte ve işsiz olarak yeni bir iş aramanın stresini yoğun bir biçimde yaşamaktadırlar. Şirketlerde kalanlar ise bir taraftan Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Yönetimde Yükselmek

kariyerde-yukselmekÇalışanların şirketlerde yükselmesi çok farklı şekillerde gerçekleşebilir. Şirketlerin büyümesi, stratejik ya da yapısal değişiklikler yükselme fırsatları yaratabileceği gibi, kişisel ilişkiler, özel bağlantılar, güçlü referanslar da yükselmeler de rol oynayabilir. Ancak, doğru olan yükselmenin kişinin yetkinliklerine ve kapasitesine dayalı olmasıdır. Çalışanlardan beklenen, bilgilerini, becerilerini ve performanslarını Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , , | 1 Yorum