Bilim İnsanları Ne İster?

  Bilim insanlarını ve araştırmacıları etkili ve verimli çalışmaya yönelten temel özendiricilerin neler olduğu konusu, şirketlerin ve toplumların önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözümü, şirketlerde, üniversitelerde ve bilim-teknoloji araştırma merkezlerinde en uygun ortamı geliştirmenin ve korumanın ipuçlarını sağlayacaktır. Başarılı bilim insanlarını nelerin özendirdiği bilindiğinde, bunların “gösterge” olarak kullanılması ve etkin bir değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması sağlanabilir. İhtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması, bilim insanlarının ve araştırmacıların yeteneklerini tam olarak kullanma ve şirketlerine ve topluma katkı yapma, değer yaratma arzularını geliştirebilir.

İnsanları çalışmaya ve üretmeye özendiren temel faktör, tatmin edilmemiş bir dizi ihtiyaçların bulunması ve bunları çalışarak karşılayabilme umudunun varlığıdır. İhtiyaçlar, kişiler arasında ve zaman içinde değişirler. Farklı dönemlerde ve durumlarda farklı ihtiyaçlar ve beklentiler ön plana geçebilir. Bunları anlamak, insanların tutumlarını ve davranışlarını etkileyen faktörleri keşfetmeye yardımcı olacaktır.

Bilim insanlarının almış oldukları eğitim, sahip oldukları değer yargıları ve diğer nitelikleri dolayısıyla kurumlarından ve toplumdan bazı özel beklentileri bulunmaktadır. Bilim insanlarını ve araştırmacıları çalışmaya özendiren faktörler konusunda yapılan farklı çalışmalar belirli bir sırada olmamak üzere, aşağıdaki listeyi ortaya koymaktadır:

 Araştırmalarını, buluş, fikir ve düşüncelerini yayınlama özgürlüğü ve kolaylığı
 Diğer bilim insanlarına ve araştırmacılara bilimsel ve teknik çalışmaları sunabilme ve onlarla tartışabilme kolaylığı
 Önde gelen meslektaşlarıyla birlikte olabilme ve onlarla entelektüel etkileşim
 Teknik alanda eğitim görmüş ve tanınmış bilim insanlarını ve araştırmacıları da içeren üst düzey yönetici ekibi
 Ele alacağı konuları ve sorunları seçme özgürlüğü
 Çalıştığı kurumun bilimsel ve teknik alanda tanınmışlığı, imajı
 Uygun tesisler, kaynaklar, teknik donanım ve teknik uzman desteği
 Yönetsel ve bilimsel anlamda statü ve ücret artışlarının başarıya göre yapılması
 Ücret ve ödüllendirme politikalarında iç ve dış dengelerin gözetilmesi
 İş güvencesi, politik ve ekonomik endişelerden uzak ve güvenli çalışabilme
 Bilim, teknoloji, kültür ve sanata değer veren sosyal bir çevre
 İnsana birey olarak önem verilmesi ve saygı duyulması
 Sürekli öğrenmeyi destekleyen biçimsel eğitime devam olanakları
 Projelerin iddialı olma niteliği, işin zorluk-zorlayıcılık derecesi
 Çalışma arkadaşları arasında ve yöneticilerle olan ilişkilerin niteliği

Bilim insanlarını ve araştırmacıları bilimsel yeteneklerini kullanmaya ve bilimsel katkı yapmaya isteklendiren ihtiyaçlar, kişilere ve durumlara göre değişmekle beraber, takdir edilme ve saygı görme ihtiyacının çok önemli olduğu söylenebilir. Bu ihtiyaçları karşılanan araştırmacılar, kendi çalışmalarından gurur duyacaklar, özgüvenleri artacak ve hiyerarşik otoritenin beklentilerinden çok kendi düşüncelerini özgürce izleme gücünü kendilerinde bulacaklardır. Sonuçta, daha çok üretme, katkı yapma ve değer yaratma arzusunu duyacaklardır.

Kaynak: İsmet Barutçugil, ARGE Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul 2009

Reklamlar
İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Toplumların Liderlik Tarzı Tercihleri

 Bir toplumun başarısı ve barışı, genellikle onu oluşturan insanların ve liderlerinin refleksinden başka bir şey değildir. Hiçbir toplum, kendisini oluşturan insanların düzeyinden daha yukarıda ya da daha aşağıda değildir. Bazı toplumlar, farklı gösterilmeye çalışılsa da eninde sonunda kendisini oluşturan insanların düzeyine inmek zorundadır. Bir toplumun ortak karakteri, insanlarının ve liderlerinin karakterine uygun bir görünüm kazanır.

Güçlü, yetkin bireylerin oluşturduğu bir toplum, kendisine yaraşan lideri ve ekibini ortaya çıkarır ve layık olduğu biçimde yönetilir. Yeteneksiz, bilgisiz ve ahlakı zayıf insanlar topluluğu ise genellikle bu özelliklere sahip insanlar tarafından yönetilir. Liderler, toplumların ürünleridir, toplumun Okumaya devam et

liderlik içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hedeflere Odaklanmak İçin Koçluk

 Günümüzde iş dünyası, hedefler belirleme ve onları elde etme çabalarının etrafında dönmektedir. Hedefler iş yaşamının hemen her boyutunda vardır, onun ayrılmaz parçasıdır. İşlerin nasıl yapıldığı, ilişkilerin nasıl yürütüldüğü, zamanın ve diğer kaynakların nasıl kullanıldığı hedeflerle belirlenir. Şirketlerde hemen her iş önemli ve öncelikli görünür. Amaç ve hedefler belirlenmemişse, insanlar çoğu zaman bilinçaltı tercihlerinin peşinden giderler. Çoğu kez de kontrol edilemeyen Okumaya devam et

liderlik, Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yüzleşme

08214982     Yüzleşme, bir yöneticinin kendisini hayal kırıklığına uğratan bir çalışanla ona sorumluluğunu hatırlatmak için doğrudan yüz yüze yaptığı görüşmedir. Doğru yapıldığında tarafların açık ve dürüst konuşması, birbirine saygılı ve samimi davranması beklenir. Sonuçta sorun giderilir ve ilişkiler kazanır. Birçok şirkette yüzleşme yoluyla doğrudan konuşulmadığı için sorunlar büyümekte ve ilişkiler bozulmaktadır.

Yüzleşme sürecinde verilecek mesajının belirli bir şekilde yapılandırılması daha iyi sonuç alabilmek açısından önemlidir. Başarılı bir yüzleşme için Okumaya devam et

liderlik, Yönetim içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Koçluk Becerileri: Kitap Tanıtımı

   Bu kitapta koçluk, büyük ölçüde iş yaşamında, şirketlerde, kurumsal yapı içerisinde yöneticilerin kendisine bağlı çalışanlarla gerçekleştirebileceği yeni bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınmakta ve yöneticilere koçluk yaklaşımıyla işlerini ve ilişkilerini daha farklı bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli bilgilerin ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İnsan yönetimi ve insan ilişkileri konusunda yetkinliklerini iyileştirmek isteyen yöneticiler için koçluk yaklaşımına uygun tutum, tarz ve becerileri, uygulanabilir yöntemleri ve teknikleri Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Koçluğu

       İş ortamlarında yöneticilerin iki önemli rolü bulunmaktadır. Bunlardan ilki işin yapılmasını ve hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır. Bu performansı ifade eder. Diğeri ise, çalışanları motive edecek ve bağlılıklarını sağlayacak şekilde geliştirmek ve güçlendirmektir. Yöneticinin etkinliği, bu iki rolü dengeli ve başarılı bir şekilde sürdürebilmesine bağlıdır.

Ancak, günümüzde rekabet baskısı, çoğu şirkette yöneticilerin iş performansına odaklanmasına ve insanların geliştirilmesini ikinci Okumaya devam et

liderlik, Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Üst Yönetici Koçluğu

  Son yıllarda şirketlerde emir ve talimat vermekten çok ilham vererek, vizyon belirleyerek ve ekibinin motivasyonunu sağlayarak değişimi başaracak liderlere duyulan ihtiyaç artmıştır. Şirketler, geleceğin liderleri olarak eğitmek ve geliştirmek amacıyla yetenekli insanları şirkete çekmek için olduğu kadar başarılı ve deneyimli yöneticilerini elde tutmak için de yoğun çaba göstermektedirler.

Kıdemli üst yöneticilerin şirket içinde kalıcı ve etkili olmaya devam etmesi için Okumaya devam et

liderlik, Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın