Başarısızlığa Neden Olan Duygular

  İş yaşamında insanların temel amaçları başarılı olmak, girişimlerinden ve eylemlerinden arzuladıkları etkili sonuçları almaktır. Ancak, başarıyı elde etmek için çaba göstermek ve karşılaşılan engellerle baş etmek gerekir. Bu engellerin en önemlisi amaç doğrultusunda gösterilen çabalar süresince yaşanan Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , | Yorum bırakın

Karşı Koyucu Dengeleyici Güç

kkdg-1   kkdg2     Amerikalı iktisatçı K. Galbraith tarafından 1952 yılında yayınlanan American Capitalism adlı eserinde ortaya konulan Karşı Koyucu Dengeleyici Güç (Countervailing Power), iktisadi anlamda bir büyük piyasa gücünün bir başka güç tarafından dengelenmesini ifade eder. Büyük üreticilerin büyük perakendeciler ya da büyük müşteriler tarafından dengelenmesi, güçlü işçi sendikalarının karşısına güçlü işveren sendikalarının çıkması bunun örnekleridir. Galbraith, piyasalarda dengelerin karşı koyucu güçlerin Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Başarıya Götüren Duygular

Duyguların Yönetimi   Başarılı insanlarda ve başarılı şirketlerde dikkatleri çeken bir özellik özgüvenlerinin yüksekliği ve iyimserlikleridir. Onlar problemleri çözeceklerine ve başarılı olacaklarına inanmaktadırlar. Eğer karar verirlerse her şeyi yapabilecekleri konusunda kendilerine güvenmektedirler. Ne kadar zor olursa olsun önlerine çıkabilecek engelleri aşabileceklerini düşünmektedirler. Kendi kapasiteleri ve yetkinlikleriyle ilgili özgüvenleri ve iyimserlikleri Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , , , , , , | Yorum bırakın

Eğitim Nedir?

egitim-1  Eğitim insanın bugünkü ve gelecekteki yaşamına bir müdahaledir. İnsan düşünce ve davranışlarında amaçlı olarak istenilen yönde bir değişiklik gerçekleştirme sürecidir. İnsanın ve toplumun yararı ve yarını düşünülerek uyumun ve üretkenliğin artırılmasına yönelik düşünce ve davranış değişikliğini yaratma çabasıdır.

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde, tutum ve davranışlarında ve yaşamlarında belirli iyileştirme ve geliştirmeler sağlamaya yarayan sistematik Okumaya devam et

İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , | Yorum bırakın

Bilgi Şirketlerinde İK Yönetimi

iky-1  Günümüzde, hemen tüm sektörlerde büyük ya da küçük tüm şirketler, varlıklarını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için giderek daha fazla bilgiye dayalı yapılara dönüşmektedirler. Bu şirketler, büyümek ve rekabet edebilmek için ürünlerinde, hizmetlerinde ve süreçlerinde daha yoğun bilgi kullanmak zorundadırlar. Bu bilginin de sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Bu şirketlerde bilgileri derleme, geliştirme, yeni bilgiler üretme ve kullanma becerileri bakımından daha yüksek Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , , | Yorum bırakın

Bilgi Üretmek

teknoloji-uretmek Günümüzde en hızlı büyüyen ve en çok kazanan şirketlerin bilgiye yatırım yapan ve bilgi üreten şirketler olduğu açık bir gerçektir. Bugün Dünyanın en değerli şirketlerinin bir listesi yapıldığında ilk onda en az 7-8 bilgi şirketinin yer aldığı görülecektir. 21. yüzyılda en yüksek katma değer yaratan üretim faktörü bilgidir. Geri dönüşü en yüksek yatırım ise bilgiye, bilgi sahibi çalışanlara ve bilgi üretecek insanlara yapılacak yatırımlardır.

Bilgi; emek, sermaye, doğal kaynak gibi kıt olmayan bir kaynaktır. Onlar gibi kullanıldıkça azalan değil, tam tersine Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | Tagged , | Yorum bırakın

Çalışanlarınızı Güçlendirin

guclendirme-kopya   İş dünyasında çok konuşulan ancak yeterince uygulanmayan delegasyon, kısa bir tanımlamayla çalışanlara işleriyle ilgili olarak bir üstün onayına gerek duymadan karar alabilmeleri için yetki verilmesidir. Böylelikle onlar kendi alanındaki sorunlarla doğrudan ilgilenme, çözüm üretme, karar alma ve bu kararı uygulama konularında yetkilerini kullanırlar ve şüphesiz bunun sorumluluğunu da taşırlar.

Güçlendirme (empowerment) ise yalnızca bir yetkinin verilmesini değil, aynı zamanda, o yetkinin etkili bir biçimde kullanılması için gerekli bilgi, beceri ve Okumaya devam et

liderlik, Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | Tagged , , | Yorum bırakın