Şirketlerde Koçluk Kültürü

   Günümüzde birçok şirket hızlı değişimle baş edebilmek için yüksek performansla çalışan, kendini adayan, yaratıcı ve girişken çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar da giderek artan bir biçimde daha basık organizasyonlarda ve daha anlamlı işlerde çalışmak, yönetimde daha fazla söz sahibi olarak kararlara katılmak istemekte; kendilerine daha fazla güven ve saygı duyulmasını beklemektedirler. Ancak, ne yazık ki karşılıklı bu ihtiyaçların ve beklentilerin karşılandığı şirketlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Sonuçta, şirketlerde bağlılık duygusu yaşamayan ve kendisini işine adamayan mutsuz çalışanlar ile rekabet gücünü kaybetmelerinin suçunu çalışanlarda arayan şirket yöneticileri karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaktadırlar.

Bu gerçekte çözümü olmayan bir sorun değildir. Çözüm, yöneticilerin emir-komutaya ve kontrole dayalı yönetim tarzını terk ederek çalışanlarına güven ve ilham vermeyi öğrenmeleri ve içlerindeki potansiyeli performansa dönüştürecek şekilde koçluk yapmaları ile sağlanabilecektir.

Koçluk, son yıllarda şirketlerde diğer bütün geliştirme yollarından daha fazla dikkat çekmektedir. Birçok şirket, yöneticilerin çalışanlara odaklanması ve onların performanslarını iyileştirmesi amacıyla koçluk uygulamalarına ilgi göstermekte ve doğru ve etkili olmasa da bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Günümüzde, bir şirketin ne kadar çok yöneticisini etkili koçlara dönüştürebilirse değişen çevresel koşullara o kadar kolay ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceği görüşü genel kabul görmektedir.

Şirketler, kendi bünyelerinde koçluk kültürünü yaratmalı ve yöneticilerin koçluğu bir yönetim tarzı olarak benimsemelerini sağlamalıdır. Koçluk kültürü, yöneticilerin emredici ve yargılayıcı olmadan, çalışanlarına karşı olumlu ve takdir edici bir tutum geliştirmelerini kolaylaştıracaktır. İnsanlar, birlikte öğrenmeye değer verecek, arkadaşlık ruhunu paylaşacak, açık ve dürüst iletişimle karşılıklı güven ve saygı ortamını geliştireceklerdir.
Bu kültür içinde yöneticiler, çalışanın potansiyelini performansa dönüştürebilmek için bilinçli olarak onların eksiklerini ve sınırlarını görmezden gelecekler, yeteneklerine ve güçlü yönlerine odaklanacaklardır. Enerji odaklanmayı izleyecek, dikkatin yöneldiği güçlü yönler fark edilecek, takdir edilecek ve daha da gelişecektir. Yöneticiler, kendilerini çalışanlar üzerinde olumlu etki yaratmaya ve onların potansiyelini ortaya çıkarmaya adadıkları zaman bunun şirket için geçici bir yönetim tekniği projesi olmadığını, aksine şirket içinde kalıcı bir yaşam tarzı olduğunu göreceklerdir.

Bir şirkette koçluk kültürünü yaratmak, yöneticilerin birkaç günlük koçluk becerileri eğitimleri almalarını sağlamakla olacak iş değildir. En yetkin eğiticilerle çalışılsa dahi bu eğitimlerden sonra yöneticilerin bazıları hemen bazıları da birkaç gün içinde eski davranışlarına döneceklerdir. Yıllar içinde gelişmiş olan yönetme ve ilişki kalıplarını ve alışkanlıklarını kırmak hiç kolay olmayacaktır. Yalnızca yöneticilerin davranışlarını değiştirmek ya da becerilerini geliştirmek çözüm değildir. Şirket içinde anlayışın, temel varsayımların, inanç ve değerlerin, kısaca bir sistem olarak şirket kültürünün değişmesi gerekecektir.

Koçluk kültürünün benimsenmesi zaman alır ve kolay değildir. Bütün şirket çapında herkesin koçluk yaklaşımını anlaması, koçluk yapmayı ve koçluk almayı birlikte öğrenmesi gerekir. Dolayısıyla hem zihniyetin değişmesine hem de becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Başlangıçtaki direnmelerin ve verimsiz görüşmelerin de cesareti kırmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, koçluk sürecinde tarafların birbirlerinden beklentilerinin açık olması ve koçluğun amacı ve niteliği konusunda bir endişenin bulunmaması gerekir.
Bütün bunların ötesine koçluk kültürünün yaratılması sürecinde üst yönetimin vizyoner liderliği ve desteği çok önemlidir. Bu süreçte koçların ve koçluk alanların kendilerine önem verildiğini ve güvenildiğini hissetmeleri onların yeni kültürü benimsemelerini kolaylaştıracaktır.

Reklamlar
Uncategorized, Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Akıl

  Akıl insanın çok değerli bir varlığıdır. Huzurlu, başarılı ve güvenli bir yaşamın önkoşulu akıl sağlığıdır. Çoğu insanın kıymetini bilmediği ve büyük potansiyelinden gereğince yararlanamadığı bir servettir. Aklın kıymetini bilmek, aklı kullanmak, akla ve akıllı insanlara danışarak yaşamak akıllı insan olmanın gerekleridir. Eğitim almak, bilgi ve deneyim sahibi olmak her zaman akıllı olmak anlamına gelmez. Eğitimli ve deneyimli olduğu düşünülen bazı insanların son derece akılsızca kararlar aldıkları ve büyük hatalar yaptıkları sıklıkla gözlemlenebilmektedir. Diğer taraftan, çok akıllı kararlar alan ve akıllıca davranan Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Dönemlerinde Yöneticiler

değişim ve yönetici     Günümüzde, ekonomik, sosyal, teknolojik değişimlere bağlı olarak iş dünyasındaki değişimin hızı da giderek artmaktadır. Şirketler, çoğu kez bir değişimin etkilerini tam olarak kavrayamadan kendilerini tümüyle bir başka değişim sürecinin ortasında bulmaktadırlar. Geçmişte, değişimler kısa süreli bir rahatsızlık dalgası yaratır, ancak arkasından oldukça uzun bir kararlı çalışma dönemi gelirdi. Günümüzde artık bu kararlılık dönemleri yaşanmamakta; değişimlerin yarattığı karışıklıklar, Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Performans Değerlendirmede Davranışlar

 Bir çalışanın performansının değerlendirilmesinde hedefler ve yetkinlikler yetersiz veya anlamsız kaldığında davranışlar önem kazanır. Bu ifadenin, “bir çalışanın değerlendirilmesinde davranışlar daha önemli olduğunda standart değerlendirme formlarındaki hedefler ve yetkinlikler anlamını yitirir” şeklinde söylenmesi de aynı derecede doğru olacaktır.

Davranışlar, bir şirketin performansını, ürün ve hizmetlerinin kalitesini, etkinliğini, çalışma ortamını, iş ilişkilerini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle, yöneticiler, çalışanların yalnızca hedefleri elde edip etmediklerine ve arzulanan yetkinliklere ne derece sahip olduklarına değil aynı zamanda Okumaya devam et

İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Performansının Kriterleri

  Bir ekibin yeterli düzeyde performans gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi kolay bir süreç değildir. Bireysel performansı ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilmiş birçok yöntem olmasına karşın ekip performansı konusunda yeterince geliştirilmiş modeller bulunmamaktadır. Etkinlik kriterleri, bir şirket içinde çalışan ekipler için her zaman o kadar açık ve net değildir. Sonuçları net bir şekilde doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilecek ekip işi neredeyse hiç yoktur. Çok az görev ya da proje, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Performansını Yönetmek

    Bir ekip yöneticisinin nihai amacı ekibin performansını iyileştirmektir. Bunun gerçekte anlamı gerek birey gerek tüm grup olarak ekip üyelerinin bilinçlenmelerini sağlamak ve sorumluluk duygularını geliştirmektir. Böylece, her bir ekip üyesi bir bütün olarak ekibin performansına olabildiğince fazla katkı yapma çabası içine girecektir.
Ekip üyeleri, bir bütün olarak ekibin ve bireyler olarak kendilerinin hedeflerinin neler olduğunu açıklıkla bilmelidirler. Yönetici, tüm ekip üyelerinin birlikte başarılı olmak istediğini varsayarak onları ekip performansı hakkında Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kişisel Gücü Elde Etmek

Kişisel güç, güçlü ve sağlıklı bir benlik duygusuyla insanın içinden gelir. Kişisel güce sahip insanların ayırt edici üç özelliği dikkat çeker. Onların öncelikle öz saygıları yüksektir. Kendilerine saygı duyarlar ve bu nedenle de her zaman kendilerini iyi hissederler. İkinci bir özellikleri bağımsızlık tutkularının yüksek olmasıdır. Kendileri için doğru olanlara bağımsızca karar verebilirler ve bu onlar için önemlidir. Üçüncü özellikleri ise kendi istek ve amaçları doğrultusunda sorumluluk alarak eyleme geçebilmeleri Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın