Başarı Yolculuğu ve Mücadele Gücü

    İş yaşamında başarı, belirli bir noktadan başlayıp çoğu kez öngöremediğimiz bir noktada biten bir yolculuktur. Bazı insanların yolculuğu uzun, bazılarının ise oldukça kısa solukludur. Kimi insan rahat ve keyifli bir yolculuk yapar, kimilerinin yolculuğu da çok zorlu ve sıkıntılı geçer. Yollar her zaman düz değildir. Engeller, uçurumlar, zor yürünen engebeli araziler, dar patikalar vardır. Bazıları için iş yaşamı düz bir ovada yürümek kadar kolay, çiçekli parklarda ve bahçelerde dolaşmak kadar keyifli olabilir. Ancak çoğumuz, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İş Yaşamında Zor İnsanlar

      İş yaşamında çalışanların performansını yönetmek ve dolayısıyla şirketin kendisinden istediği performans standartlarını karşılamayan bir çalışanla uğraşmak da yöneticinin işinin temel bir parçasıdır.

Düşük performansla çalışan ve yöneticilerine zorluk çıkaran insanlar büyük olasılıkla art niyetli değillerdir ve önyargılı bir biçimde kötü insanlar olarak nitelendirilmemeleri gerekir. Onlar; şikâyet ederek, tembellik yaparak, zaman çalarak ve bazen de zarar verici davranışlar göstererek mutsuz ve umutsuz olduklarını dışa vurmaktadırlar. Zor insanlar, belki de iş ortamında kendilerini istedikleri gibi ifade edemeyen, varlıklarının ve değerlerinin fark edilmediğini düşünen, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yöneltici ve Yanıltıcı Liderler

         Peter Drucker, liderleri yöneltici ve yanıltıcı liderler olarak ikiye ayırmaktadır. Aralarındaki fark, belirledikleri hedeflerle ve izleyicilerine yönelik davranış tarzlarıyla ilgilidir.

Yöneltici liderler, liderliği bir konum ya da ayrıcalık olarak değil sorumluluk olarak görürler. Belirledikleri yönü açıklıkla gösterirler ve bunun sorumluluğunu alırlar. Bu liderler, nihai sorumluluğun kendilerinde olduğunu baştan kabul ettikleri için yanlarında güçlü çalışma arkadaşlarının ve ekip üyelerinin bulunmasını isterler. Onlardan çekinmezler, tam tersine Okumaya devam et

liderlik içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Oyuncusunun Profili

        Günümüzde hiçbir iş artık kişisel çabalarla yürütülebilecek kadar basit değildir. İşlerin boyutları ve karmaşıklık düzeyleri tek bir kişinin sahip olabileceği bilgi ve beceriler düzeyini çoktan aşmıştır. Bu nedenle, ekip çalışması başarılı iş ortamlarının tartışılmaz ön koşuludur. Şirketler çoğunlukla proje tabanlı işlerde, farklı niteliklere ve becerilere sahip insanlardan oluşan ekiplerle çalışmak durumundadırlar. Bireysel düşünen ve davranan yöneticiler ve çalışanlar çoğu kez kötü performansla sonuçlanan ve kendilerini yoran, yıpratan uğraşlar içinde olurlar. Sonuçta, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Önyargıların Oluşmasında Toplumsal Faktörler

    Önyargı, bir kişiye ya da gruba yönelik olarak cinsiyet, fiziksel yetenek, etnik köken, milliyet din veya meslek gibi bazı özelliklere dayanan olumsuz duygularla önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Önyargı, insanlar, gruplar veya varlıklar hakkında kişisel tiplemelere dayalı olarak zihinde önceden verilmiş olan karardır. Önceden bir kişiyi, grubu ya da varlığı konumlandırmaya yönelik bir tutumdur. Bu tutum olumlu da olabilir, ancak sorun ve sıkıntı yaratanlar olumsuz olanlardır.

Önyargılar, basmakalıp izlenimlere dayalı düşünceler etrafında oluşturulur. Bireysel ve ilişkisel faktörleri olmakla beraber önyargıların oluşmasında toplumsal Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ayırımcılık: Davranışta Çifte Standart

  Ayırımcılık, bir kişinin grup kimliğine dayalı olarak geliştirilen önyargıların davranışsal olarak sergilenmesidir. Bu bireysel düzeyde olabileceği gibi toplum düzeyinde kurumsallaşmış bir şekilde de ortaya çıkabilir. Kavramsal olarak önyargılar ve ayırımcılık farklı görünse de yaşamda iç içe geçmekte ve birlikte ortaya çıkmaktadır. Ayırımcılık, önyargılara dayalı olarak hareket etmektir. Sözlü ve sözlü olmayan davranışı kapsar. Bir insanın önyargılı olup olmadığı, sözlerinden ve eylemlerinden anlaşılabilir. Önyargılarla hareket etmek, organizasyonlarda ve toplumda dışlama, bölünme, Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İlişki Geliştirme Memurları

   Bazı insanlar ilişkilerinin anlamını ve önemini iyi bilirler, onları korumak ve geliştirmek için özel dikkat gösterir, ciddi çabalar harcarlar. Bazı insanlar ise ilişkilerini ciddiye almazlar. Kolay ve yüzeysel ilişkiler kurarlar ve değer vermedikleri ya da değerini bilmedikleri için çok kolay da harcarlar. Onlar için bir ilişkinin sürekli ve sağlıklı olması gerekmez. Onlar, kendilerini herkesten önemli ve üstün gören bencil insanlardır.

Genellikle, kendi ilişkilerinde başarılı olmayanların geliştirdikleri bir yetenek başkalarının ilişkilerine taraf olmak ve Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın