Ekip Oyuncusunun Profili

        Günümüzde hiçbir iş artık kişisel çabalarla yürütülebilecek kadar basit değildir. İşlerin boyutları ve karmaşıklık düzeyleri tek bir kişinin sahip olabileceği bilgi ve beceriler düzeyini çoktan aşmıştır. Bu nedenle, ekip çalışması başarılı iş ortamlarının tartışılmaz ön koşuludur. Şirketler çoğunlukla proje tabanlı işlerde, farklı niteliklere ve becerilere sahip insanlardan oluşan ekiplerle çalışmak durumundadırlar. Bireysel düşünen ve davranan yöneticiler ve çalışanlar çoğu kez kötü performansla sonuçlanan ve kendilerini yoran, yıpratan uğraşlar içinde olurlar. Sonuçta, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Önyargıların Oluşmasında Toplumsal Faktörler

    Önyargı, bir kişiye ya da gruba yönelik olarak cinsiyet, fiziksel yetenek, etnik köken, milliyet din veya meslek gibi bazı özelliklere dayanan olumsuz duygularla önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Önyargı, insanlar, gruplar veya varlıklar hakkında kişisel tiplemelere dayalı olarak zihinde önceden verilmiş olan karardır. Önceden bir kişiyi, grubu ya da varlığı konumlandırmaya yönelik bir tutumdur. Bu tutum olumlu da olabilir, ancak sorun ve sıkıntı yaratanlar olumsuz olanlardır.

Önyargılar, basmakalıp izlenimlere dayalı düşünceler etrafında oluşturulur. Bireysel ve ilişkisel faktörleri olmakla beraber önyargıların oluşmasında toplumsal Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ayırımcılık: Davranışta Çifte Standart

  Ayırımcılık, bir kişinin grup kimliğine dayalı olarak geliştirilen önyargıların davranışsal olarak sergilenmesidir. Bu bireysel düzeyde olabileceği gibi toplum düzeyinde kurumsallaşmış bir şekilde de ortaya çıkabilir. Kavramsal olarak önyargılar ve ayırımcılık farklı görünse de yaşamda iç içe geçmekte ve birlikte ortaya çıkmaktadır. Ayırımcılık, önyargılara dayalı olarak hareket etmektir. Sözlü ve sözlü olmayan davranışı kapsar. Bir insanın önyargılı olup olmadığı, sözlerinden ve eylemlerinden anlaşılabilir. Önyargılarla hareket etmek, organizasyonlarda ve toplumda dışlama, bölünme, Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İlişki Geliştirme Memurları

   Bazı insanlar ilişkilerinin anlamını ve önemini iyi bilirler, onları korumak ve geliştirmek için özel dikkat gösterir, ciddi çabalar harcarlar. Bazı insanlar ise ilişkilerini ciddiye almazlar. Kolay ve yüzeysel ilişkiler kurarlar ve değer vermedikleri ya da değerini bilmedikleri için çok kolay da harcarlar. Onlar için bir ilişkinin sürekli ve sağlıklı olması gerekmez. Onlar, kendilerini herkesten önemli ve üstün gören bencil insanlardır.

Genellikle, kendi ilişkilerinde başarılı olmayanların geliştirdikleri bir yetenek başkalarının ilişkilerine taraf olmak ve Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yenilikçi ve Girişimci Olmak

   Çoğu zaman inovatif girişimci kişiliği üzerinde genellemeler yapılır. Onun yaygın imajı, şövalye ruhlu, maceracı, gözü kara ve karizmatik bir kişiliktir. Risk alma eğiliminin yüksek, karizmasının ve sürükleyici etkisinin güçlü olduğu düşünülür. Oysa gerçek inovatif ve girişimci insanlar, belki roman veya film kahramanı olan birkaçı dışında, risk alan kişiler değillerdir. Onlar, almaları gereken riski tanımlamaya ve olabildiğince Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon Yapmayı Öğrenmek

       İnovasyon sürecinde eyleme geçmek için öğrenmekle, öğrenmiş olmak için öğrenmek arasında fark vardır. İlki, mevcut süreçlerin nasıl iyileştirilebileceği üzerinde dikkatini yoğunlaştırırken, ikincisi doğrudan inovatif ürün, hizmet ya da iş modeli geliştirme sürecine odaklanır. Bir şirket başarılı bir inovasyon yapmak için her ikisinde de iyi olmak durumundadır.

Şirket, bilgiyi ve bilgisizliği aktif olarak yönetmelidir. Neleri bildiğini ve neleri bilmediğini tam ve doğru olarak belirlemelidir. Daha sonra en az bildiği ve bilgiye ihtiyaç duyduğu alanlardan yola çıkarak öğrenme sürecini başlatmalıdır. Bu amaç doğrultusunda yararlanılabilecek araçlar Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Güven ve ve Güvensizlik

       Güven, insanın dürüstlüğüne, bütünlüğüne ve haklılığına inanmak, ondan emin olmaktır. Güvenin dereceleri veya türleri vardır. Sorgusuz, koşulsuz inanmaktan ve iman etmekten başlayıp bilinçli olarak güçlü nedenlere dayalı bir biçimde güven duymaya ve kayıt ve kontrollerle güvencenin sağlanmasına kadar değişen durumlar vardır.

Bunlar birbirlerinden farklı değillerdir, bir sürecin aşamalarıdır ve daha önemlisi durumsallık gösterirler. Bir kişiye, kendisinin dürüst, yetenekli ve güvenilir bir kişi olduğunu söylediği için güvenmek bazen aşırı iyimserlik hatta Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın