Kişisel Gücü Elde Etmek

Kişisel güç, güçlü ve sağlıklı bir benlik duygusuyla insanın içinden gelir. Kişisel güce sahip insanların ayırt edici üç özelliği dikkat çeker. Onların öncelikle öz saygıları yüksektir. Kendilerine saygı duyarlar ve bu nedenle de her zaman kendilerini iyi hissederler. İkinci bir özellikleri bağımsızlık tutkularının yüksek olmasıdır. Kendileri için doğru olanlara bağımsızca karar verebilirler ve bu onlar için önemlidir. Üçüncü özellikleri ise kendi istek ve amaçları doğrultusunda sorumluluk alarak eyleme geçebilmeleri Okumaya devam et

Reklamlar
Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Güçlendirme Neden Zordur?

                                                                    Kısaca, çalışanlara kendi iş ve görevleriyle  ilgili olarak bir üstün onayına gerek duymadan karar alabilmeleri için yetki verilmesi olarak tanımlanan “Güçlendirme” (Empowerment) yalnızca yetkinin verilmesini değil, aynı zamanda, o yetkinin kullanılması için gerekli bilgi, beceri ve tutumun kazandırılması sürecini de içerir. Güçlendirmenin temel amacı çalışanların yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, motivasyonlarının ve performanslarının yükseltilmesidir.

Güçlendirme uygulamalarının en önemli başarı koşulu bilginin paylaşılmasıdır. Şirket içinde olanları bilmeyen, misyon ve vizyondan habersiz, şirketin nereye ve neden gittiğinin farkında olmayan Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kariyerinizden Siz Sorumlusunuz!

Yöneticinin Yönetimi  İşlerin süreklilik gösterdiği ve güvenceli olduğu dönemler geride kaldı. İnsanların uzun yıllar aynı işleri yaptığı, bilgi ve deneyim birikimleriyle uzun yıllar gelir ve geçimlerini sağladıkları işler artık yok. Şirketler isteseler bile, çalışanlarına uzun dönemli iş güvencesi verme şansına sahip değiller. Çünkü çoğu kalıcı olup olamayacaklarından emin değiller. Belki birçoğu on yıl kadar sonra çok başka alanlarda farklı ürün ve hizmetler üreterek çok farklı Okumaya devam et

Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kültürler Arası İletişim

   İnsanlar, içine doğdukları ve yetiştikleri kültürün dilini, konuşma kurallarını ve dinleme normlarını ilk çocukluklarından başlayarak öğrenirler ve bunlar o insanların iletişim tarzlarını belirler. Hemen her kültürün ve alt kültürlerin kendilerine özgü, farklı iletişim kuralları ve normları vardır. İnsanların kendilerini ifade ettikleri ve başkalarıyla anlaştıkları dil onların düşünme ve davranış biçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Birbirlerinin dillerini, normlarını ve kurallarını bilmeyen farklı kültürlerin insanları, aynı zamanda, birbirlerinin ilgilerini, inançlarını ve Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Mobbing: Aşamaları ve Sonuçları

        Mobbing, birine karşı cephe oluşturma, duygusal saldırıda bulunma ve psikolojik terör yaratma anlamında kullanılan bir terimdir. Mobbing süreci, bir iş ortamında birlikte yaşayan bir grup insanın genellikle –olumsuz ya da olumlu- bazı küçük farklılıklar nedeniyle içlerinden birini -kasıtlı ya da kasıtlı olmayan bir biçimde- kurban seçmesiyle başlar. Daha sonra giderek artan bir tempoda seçilen kişiye yönelik rahatsız edici sözler ve davranışlar sergilenir. Kişinin giyiminden davranışına, işinden ilişkisine kadar birçok konuda olumsuz ifadeler, tedirgin eden hal ve hareketler birbirini izler. Kişiye atfedilen olumsuz sıfatlar, Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Dönemlerinde İletişim

  Günümüzde, hemen tüm şirketler, büyümeden küçülmeye, yeniden yapılanmadan süreç iyileştirmeye, birleşmelere, satın alımlara, stratejik hedeflerden yönetim tarzlarına çok çeşitli değişimler yaşamaktadır. Çoğunlukla, köklü ve çok hızlı bir biçimde gerçekleşen bu değişimler adeta kesintisiz sürmektedir.

Bir yönetici olarak şirketinizin özellikle orta basamaklarında çalışıyorsanız değişim dönemlerinde genellikle ortada yakalanırsınız. Bir değişim döneminde süreç ve sonuçlar hakkında çok az bilgiye sahip olabilirsiniz ya da elinizde hiçbir bilgi olmayabilir. Ancak yine de kendi iş biriminizde değişimi başarma sorumluluğunu Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilgilerin Paylaşılması

the concept of education of children.the generation of knowledge

Günümüzde iş hayatında bilginin rekabetçi üstünlük açısından çok değerli bir kaynak olduğu, daha fazla bilgiye sahip olan ve yeni bilgiyi daha hızlı öğrenen şirketlerin rakipleri karşısında önemli avantajlar elde ettikleri açıklıkla bilinmektedir.

Diğer taraftan, bilginin hızla değiştiği, son kullanma tarihinin çok çabuk geldiği, eskiyen bir bilginin hiçbir anlamı olmadığı da bilinmektedir. Bu nedenle, bilginin elde edilmesinin ardından hızla paylaşılması ve kullanılması gerektiği açıktır. Ayrıca, bilginin paylaşıldığında azalmayıp Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın