Coronavirüs Sonrası


2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da başlayan ve Çin yeni yıl tatili sonrasında İran ve İtalya’dan yoluna devam ederek tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, sağlık tehdidinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal dengeler açısından da büyük bir endişenin kaynağını oluşturdu.


Hemen tüm ülkelerde ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde durması ve önemli sağlık ve sosyal yardım bütçelerine ihtiyaç duyulması, ülke ekonomilerini ciddi bir sorunla karşı karşıya getirdi. Yıl içerisinde birçok ülkede ekonomik büyüme trendlerinin önemli ölçüde düşeceği anlaşıldı.

Okumaya devam et
Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hayatta Kalmak İçin İnovasyon Yapmalısınız!

Günümüzde, şirketlerin çoğunluğu, inovasyon konusunu gündemlerinin ilk sırasında tutmakta; etkili, sürdürülebilir inovasyonlar yapmanın ve inovasyon süreçlerini etkili bir şekilde yönetmenin yollarını aramaktadırlar. İnovasyonun bir şirket için son derece önemli olmasının; büyümeyi ve kârlılığı sağlamak, insan yeteneklerini canlandırmak, rekabetçi üstünlüğü ve sürdürebilirliği elde etmek, çalışanların, müşterilerin, hissedarların ve diğer paydaşların memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak gibi çeşitli nedenleri sayılabilir. Ancak, inovasyon için en önemli neden şüphesiz hayatta kalmaktır.

Okumaya devam et
Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İnovasyon Fırsatları

    İnovasyon yapmak isteyenlerin yeni fikirleri ve fırsatları ne zaman ve nerede aramalıdır sorusunun basit cevabı nerede ve ne zaman önemli değişiklikler yaşanıyorsa orada ve o zamandadır. Zevklerde, tercihlerde, yaşam tarzlarında, pazarda, ekonomide, teknolojide veya yasal düzenlemelerde önemli değişikliklerin olduğu alanlarda ve zamanlarda önemli inovasyon fırsatları doğmaktadır.

Deniz canlıları büyük fırtınaları severler. Çünkü fırtınalar deniz dibini hareketlendirerek birçok organizma için yeni yaşam fırsatları yaratırlar. Benzer şekilde, inovasyon yapmak isteyenler de büyük fırtınaları beklerler. Sürekli olarak ekonomik ve sosyal eğilimleri izlerler, başkalarının kriz ya da problem olarak gördüğü durumlarda onlar yeni fırsatlar ararlar. Önemli inovasyonların gerçekleştiği zamanlar, genellikle, büyük sorunların şirketleri ve ülkeleri ekonomik, sosyal ya da politik olarak zorladığı, yenilik ihtiyacının büyük bir baskı olarak hissedildiği dönemler olmuştur.

Okumaya devam et
Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyonun Güç Kaynakları

       Hemen her şirket, kârlılık, büyüme, rekabet etme ve kalıcı olma gibi endişelerle inovasyon yapmak istemekte, ancak bunların önemli bir kısmı, kendi bünyesinde yeterince uyarıcı ve eyleme geçirici güç kaynaklarına sahip olmadığından inovatif girişimleri başlatma konusunda başarılı olamamaktadır.

Şirketlerde inovasyonu başlatacak ve başarıya taşıyacak uyarıcı ve eyleme geçirici güç kaynakları arasından en önemlileri şunlardır:

Uygun şirket kültürü: İnovasyon için şirket kültürünün uygunluğu tartışılmaz bir ön koşuldur. Araştırmaya, öğrenmeye, değişmeye ve gelişmeye açık bir şirket kültürü, Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon Yolculuğu

     Başlamaları ve duraklamaları, başarıları ve başarısızlıkları incelendiğinde, yerler, zamanlar ve şirketler farklı olsa da, inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilme süreçlerinin önemli benzerlikler gösteren yolculuklar olduğu gözlenmektedir. İnovasyon, gerçekte, fikir aşamasından uygulamaya ve başarıya giden süreçte zorluklar, endişeler ve korkularla dolu bir yolculuktan başka bir şey değildir.
İnovasyon yolculuğu boyunca yönetimin rolü ve önemi çok büyüktür. Başarı için kesin bir güvence sağlamasa da esnek, duyarlı ve deneyimli bir yönetim inovasyonun başarı olasılığını önemli ölçüde artırabilir. Çoklu, karmaşık inovasyonlar üzerinde kazanılmış deneyimler Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon Stratejisi

Günümüzde, hemen tüm şirketler, inovasyonun kendi varlıkları ve gelecekleri için taşıdığı anlamı ve önemi keşfederken bunun bir parçası olarak da inovasyon stratejisinin rolünü ve önemini fark etmektedirler. Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi, inovasyon sürecinde de kararların tümünün bir strateji çerçevesinde alınması ve eylemlerin bu stratejiye uygun olarak yürütülmesi gerekir. Bu stratejik çerçeve Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

“Stratejik İnovasyon Yönetimi” hakkında…


Sn. İsmet Barutçugil, Stratejik İnovasyon Yönetimi başlıklı bu çok kıymetli çalışmayla “hocaların hocası” olmanın anlamını bizlere bir kere daha hatırlatmakta. Yılların bilimsel bilgi birikimi ve uygulama deneyimleri, büyük bir özenle damıtılmış, yalınlaştırılmış bir anlatımla okuyuculara aktarılıyor.
Bu eser hem “inovasyon” kavramına mesafeli kalmış okuyucuları kavramın derinliklerine doğru keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkma, hem de inovasyon yönetimi alanında çalışan profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar açısından çok değerli ve zihin açıcı tartışmaları, tanımları, sınıflandırmaları, örnekleri bir arada değerlendirme şansı sunmakta.
İsmet Hocamız “sürdürülebilir inovasyonun” sadece iyi niyet ya da yüksek motivasyonla değil, “strateji” bakışıyla, bütünsel ve sistematik bir yaklaşımla ve elbette kurumsal kültürün bir parçasına dönüşerek mümkün olabileceğini, çok çarpıcı örneklerle ve zarif anlatımıyla bizlerle paylaşmış.
Tüm kurumlarımıza ve inovasyon yönetimi alanının tüm gönüllülerine bu başucu eserinden en verimli şekilde faydalanabilmelerini diliyorum.
Dr. Umut EKMEKÇİ – Strateji & İnovasyon Yönetimi Danışmanı

Stratejik İnovasyon konusuyla ilgili okuduğum tüm kitapların içinde en kapsayıcı olanı. Sağlıklı bir inovasyon ekosisteminin kurulması ve yönetilmesi için gerekli tüm unsurları oldukça detaylı bir şekilde ele alan bu kitabın inovasyon yolculuğuna çıkan tüm yöneticilerin temel referans kaynağı olacağına inanıyorum.
İnovasyonu tesadüflere bırakmayı değil de stratejik bir öncelik olarak yönetmeyi istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
Bora ÖZKENT – İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Adım Adım İnovasyon” ve “Büyük Kurumlar İçin İnovasyon manifestosu” kitaplarının yazarı

Bilgilendirici, son derece merak uyandırıcı, konuya uzak olanların bile inovasyona dair neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği olağanüstü bir kitap. Bir yap-boz resmi olan inovasyon süreç yönetiminin tüm parçaları enfes bir bütünlük içinde ele alınmış ki ana resimden hiç kopmuyorsunuz, kendinizi yeniliklerle, bilinmeyenlerle ve sürprizlerle bezenmiş harika bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz.
Referans niteliği ile özellikle girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörlerin başucu kaynaklarından biri olacağına inandığım bu kitap; düşünce ve uygulamalarda önemli değişimler yaratacak.
Dr. Furkan EVRENOS – Managing Director at COGITO PARK & CO Investments

“Yeni küresel ekonomide inovasyon merkezi bir konuma gelmiştir. Bu önemli konuda, Prof. İsmet Barutçugil inovasyonun temel kavramlarını ve şirketlerin inovasyon yolculuğunu strateji, kültür ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri ile detaylandırarak anlaşılır bir dil ile sunuyor.”
Engin ÇAĞLAR – Dünya İnovasyon Forumu Elçisi

Hocam elinize ve yüreğinize sağlık. Her kitabınız konusunda rehber niteliğinde… Sade dili, Bilgi ve tecrübe aktarımı, cümle kalıpları ve dilbilgisi ve imla açısından da çok seçkin birer eser niteliğindeler. Ayrıca üniversitede olmamanıza rağmen seçtiğiniz konular ve anlatımlarınız değişimi ve gelişmeleri genç akademisyenlerden daha iyi takip ettiğinizi gösteriyor. Tebrikler….
Hüseyin Bozkurt 

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Sürecinde Öğrenmek

      İş yaşamında iki-üç yıl öncesinde bir çalışandan beklenenlerin, onun yaptıklarının, ürünlerin ve müşterilerin bugünkünden çok farklı olduğu bilinmektedir. Bundan iki-üç yıl sonra da daha büyük değişimlerin yaşanacağını, çok farklı bilgi ve becerilerle, farklı ürün ve hizmetlerin üretip, farklı müşterilere sunulacağını bugünden öngörmek gerekir.

Artık bir kişinin iyi bildiği ve başarılı olduğu bir işi daha iyi yapması yetmiyor. Bilinen bir işi daha iyi yapanlar değil, işlerinde köklü değişiklikler, hızlı geçişler yapanlar kazanıyor. Kararlılık göstermek ya da küçük değişikliklerle ilerlemek hemen hiç bir anlam ifade etmiyor. Bunlar kişiye kazandırmıyor, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Başarı Yolculuğu ve Mücadele Gücü

    İş yaşamında başarı, belirli bir noktadan başlayıp çoğu kez öngöremediğimiz bir noktada biten bir yolculuktur. Bazı insanların yolculuğu uzun, bazılarının ise oldukça kısa solukludur. Kimi insan rahat ve keyifli bir yolculuk yapar, kimilerinin yolculuğu da çok zorlu ve sıkıntılı geçer. Yollar her zaman düz değildir. Engeller, uçurumlar, zor yürünen engebeli araziler, dar patikalar vardır. Bazıları için iş yaşamı düz bir ovada yürümek kadar kolay, çiçekli parklarda ve bahçelerde dolaşmak kadar keyifli olabilir. Ancak çoğumuz, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İş Yaşamında Zor İnsanlar

      İş yaşamında çalışanların performansını yönetmek ve dolayısıyla şirketin kendisinden istediği performans standartlarını karşılamayan bir çalışanla uğraşmak da yöneticinin işinin temel bir parçasıdır.

Düşük performansla çalışan ve yöneticilerine zorluk çıkaran insanlar büyük olasılıkla art niyetli değillerdir ve önyargılı bir biçimde kötü insanlar olarak nitelendirilmemeleri gerekir. Onlar; şikâyet ederek, tembellik yaparak, zaman çalarak ve bazen de zarar verici davranışlar göstererek mutsuz ve umutsuz olduklarını dışa vurmaktadırlar. Zor insanlar, belki de iş ortamında kendilerini istedikleri gibi ifade edemeyen, varlıklarının ve değerlerinin fark edilmediğini düşünen, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın