İnovasyonun Güç Kaynakları

       Hemen her şirket, kârlılık, büyüme, rekabet etme ve kalıcı olma gibi endişelerle inovasyon yapmak istemekte, ancak bunların önemli bir kısmı, kendi bünyesinde yeterince uyarıcı ve eyleme geçirici güç kaynaklarına sahip olmadığından inovatif girişimleri başlatma konusunda başarılı olamamaktadır.

Şirketlerde inovasyonu başlatacak ve başarıya taşıyacak uyarıcı ve eyleme geçirici güç kaynakları arasından en önemlileri şunlardır:

Uygun şirket kültürü: İnovasyon için şirket kültürünün uygunluğu tartışılmaz bir ön koşuldur. Araştırmaya, öğrenmeye, değişmeye ve gelişmeye açık bir şirket kültürü, Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon Yolculuğu

     Başlamaları ve duraklamaları, başarıları ve başarısızlıkları incelendiğinde, yerler, zamanlar ve şirketler farklı olsa da, inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilme süreçlerinin önemli benzerlikler gösteren yolculuklar olduğu gözlenmektedir. İnovasyon, gerçekte, fikir aşamasından uygulamaya ve başarıya giden süreçte zorluklar, endişeler ve korkularla dolu bir yolculuktan başka bir şey değildir.
İnovasyon yolculuğu boyunca yönetimin rolü ve önemi çok büyüktür. Başarı için kesin bir güvence sağlamasa da esnek, duyarlı ve deneyimli bir yönetim inovasyonun başarı olasılığını önemli ölçüde artırabilir. Çoklu, karmaşık inovasyonlar üzerinde kazanılmış deneyimler Okumaya devam et

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnovasyon Stratejisi

Günümüzde, hemen tüm şirketler, inovasyonun kendi varlıkları ve gelecekleri için taşıdığı anlamı ve önemi keşfederken bunun bir parçası olarak da inovasyon stratejisinin rolünü ve önemini fark etmektedirler. Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi, inovasyon sürecinde de kararların tümünün bir strateji çerçevesinde alınması ve eylemlerin bu stratejiye uygun olarak yürütülmesi gerekir. Bu stratejik çerçeve Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

“Stratejik İnovasyon Yönetimi” hakkında…


Sn. İsmet Barutçugil, Stratejik İnovasyon Yönetimi başlıklı bu çok kıymetli çalışmayla “hocaların hocası” olmanın anlamını bizlere bir kere daha hatırlatmakta. Yılların bilimsel bilgi birikimi ve uygulama deneyimleri, büyük bir özenle damıtılmış, yalınlaştırılmış bir anlatımla okuyuculara aktarılıyor.
Bu eser hem “inovasyon” kavramına mesafeli kalmış okuyucuları kavramın derinliklerine doğru keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkma, hem de inovasyon yönetimi alanında çalışan profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar açısından çok değerli ve zihin açıcı tartışmaları, tanımları, sınıflandırmaları, örnekleri bir arada değerlendirme şansı sunmakta.
İsmet Hocamız “sürdürülebilir inovasyonun” sadece iyi niyet ya da yüksek motivasyonla değil, “strateji” bakışıyla, bütünsel ve sistematik bir yaklaşımla ve elbette kurumsal kültürün bir parçasına dönüşerek mümkün olabileceğini, çok çarpıcı örneklerle ve zarif anlatımıyla bizlerle paylaşmış.
Tüm kurumlarımıza ve inovasyon yönetimi alanının tüm gönüllülerine bu başucu eserinden en verimli şekilde faydalanabilmelerini diliyorum.
Dr. Umut EKMEKÇİ – Strateji & İnovasyon Yönetimi Danışmanı

Stratejik İnovasyon konusuyla ilgili okuduğum tüm kitapların içinde en kapsayıcı olanı. Sağlıklı bir inovasyon ekosisteminin kurulması ve yönetilmesi için gerekli tüm unsurları oldukça detaylı bir şekilde ele alan bu kitabın inovasyon yolculuğuna çıkan tüm yöneticilerin temel referans kaynağı olacağına inanıyorum.
İnovasyonu tesadüflere bırakmayı değil de stratejik bir öncelik olarak yönetmeyi istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
Bora ÖZKENT – İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Adım Adım İnovasyon” ve “Büyük Kurumlar İçin İnovasyon manifestosu” kitaplarının yazarı

Bilgilendirici, son derece merak uyandırıcı, konuya uzak olanların bile inovasyona dair neyin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceği olağanüstü bir kitap. Bir yap-boz resmi olan inovasyon süreç yönetiminin tüm parçaları enfes bir bütünlük içinde ele alınmış ki ana resimden hiç kopmuyorsunuz, kendinizi yeniliklerle, bilinmeyenlerle ve sürprizlerle bezenmiş harika bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz.
Referans niteliği ile özellikle girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörlerin başucu kaynaklarından biri olacağına inandığım bu kitap; düşünce ve uygulamalarda önemli değişimler yaratacak.
Dr. Furkan EVRENOS – Managing Director at COGITO PARK & CO Investments

“Yeni küresel ekonomide inovasyon merkezi bir konuma gelmiştir. Bu önemli konuda, Prof. İsmet Barutçugil inovasyonun temel kavramlarını ve şirketlerin inovasyon yolculuğunu strateji, kültür ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri ile detaylandırarak anlaşılır bir dil ile sunuyor.”
Engin ÇAĞLAR – Dünya İnovasyon Forumu Elçisi

Hocam elinize ve yüreğinize sağlık. Her kitabınız konusunda rehber niteliğinde… Sade dili, Bilgi ve tecrübe aktarımı, cümle kalıpları ve dilbilgisi ve imla açısından da çok seçkin birer eser niteliğindeler. Ayrıca üniversitede olmamanıza rağmen seçtiğiniz konular ve anlatımlarınız değişimi ve gelişmeleri genç akademisyenlerden daha iyi takip ettiğinizi gösteriyor. Tebrikler….
Hüseyin Bozkurt 

Stratejik Yönetim, Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Sürecinde Öğrenmek

      İş yaşamında iki-üç yıl öncesinde bir çalışandan beklenenlerin, onun yaptıklarının, ürünlerin ve müşterilerin bugünkünden çok farklı olduğu bilinmektedir. Bundan iki-üç yıl sonra da daha büyük değişimlerin yaşanacağını, çok farklı bilgi ve becerilerle, farklı ürün ve hizmetlerin üretip, farklı müşterilere sunulacağını bugünden öngörmek gerekir.

Artık bir kişinin iyi bildiği ve başarılı olduğu bir işi daha iyi yapması yetmiyor. Bilinen bir işi daha iyi yapanlar değil, işlerinde köklü değişiklikler, hızlı geçişler yapanlar kazanıyor. Kararlılık göstermek ya da küçük değişikliklerle ilerlemek hemen hiç bir anlam ifade etmiyor. Bunlar kişiye kazandırmıyor, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Başarı Yolculuğu ve Mücadele Gücü

    İş yaşamında başarı, belirli bir noktadan başlayıp çoğu kez öngöremediğimiz bir noktada biten bir yolculuktur. Bazı insanların yolculuğu uzun, bazılarının ise oldukça kısa solukludur. Kimi insan rahat ve keyifli bir yolculuk yapar, kimilerinin yolculuğu da çok zorlu ve sıkıntılı geçer. Yollar her zaman düz değildir. Engeller, uçurumlar, zor yürünen engebeli araziler, dar patikalar vardır. Bazıları için iş yaşamı düz bir ovada yürümek kadar kolay, çiçekli parklarda ve bahçelerde dolaşmak kadar keyifli olabilir. Ancak çoğumuz, Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İş Yaşamında Zor İnsanlar

      İş yaşamında çalışanların performansını yönetmek ve dolayısıyla şirketin kendisinden istediği performans standartlarını karşılamayan bir çalışanla uğraşmak da yöneticinin işinin temel bir parçasıdır.

Düşük performansla çalışan ve yöneticilerine zorluk çıkaran insanlar büyük olasılıkla art niyetli değillerdir ve önyargılı bir biçimde kötü insanlar olarak nitelendirilmemeleri gerekir. Onlar; şikâyet ederek, tembellik yaparak, zaman çalarak ve bazen de zarar verici davranışlar göstererek mutsuz ve umutsuz olduklarını dışa vurmaktadırlar. Zor insanlar, belki de iş ortamında kendilerini istedikleri gibi ifade edemeyen, varlıklarının ve değerlerinin fark edilmediğini düşünen, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Yöneltici ve Yanıltıcı Liderler

         Peter Drucker, liderleri yöneltici ve yanıltıcı liderler olarak ikiye ayırmaktadır. Aralarındaki fark, belirledikleri hedeflerle ve izleyicilerine yönelik davranış tarzlarıyla ilgilidir.

Yöneltici liderler, liderliği bir konum ya da ayrıcalık olarak değil sorumluluk olarak görürler. Belirledikleri yönü açıklıkla gösterirler ve bunun sorumluluğunu alırlar. Bu liderler, nihai sorumluluğun kendilerinde olduğunu baştan kabul ettikleri için yanlarında güçlü çalışma arkadaşlarının ve ekip üyelerinin bulunmasını isterler. Onlardan çekinmezler, tam tersine Okumaya devam et

liderlik içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ekip Oyuncusunun Profili

        Günümüzde hiçbir iş artık kişisel çabalarla yürütülebilecek kadar basit değildir. İşlerin boyutları ve karmaşıklık düzeyleri tek bir kişinin sahip olabileceği bilgi ve beceriler düzeyini çoktan aşmıştır. Bu nedenle, ekip çalışması başarılı iş ortamlarının tartışılmaz ön koşuludur. Şirketler çoğunlukla proje tabanlı işlerde, farklı niteliklere ve becerilere sahip insanlardan oluşan ekiplerle çalışmak durumundadırlar. Bireysel düşünen ve davranan yöneticiler ve çalışanlar çoğu kez kötü performansla sonuçlanan ve kendilerini yoran, yıpratan uğraşlar içinde olurlar. Sonuçta, Okumaya devam et

Yönetim, İnsan Kaynakları içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Önyargıların Oluşmasında Toplumsal Faktörler

    Önyargı, bir kişiye ya da gruba yönelik olarak cinsiyet, fiziksel yetenek, etnik köken, milliyet din veya meslek gibi bazı özelliklere dayanan olumsuz duygularla önceden karar vermek, ona karşı tutum belirlemek, tavır almaktır. Önyargı, insanlar, gruplar veya varlıklar hakkında kişisel tiplemelere dayalı olarak zihinde önceden verilmiş olan karardır. Önceden bir kişiyi, grubu ya da varlığı konumlandırmaya yönelik bir tutumdur. Bu tutum olumlu da olabilir, ancak sorun ve sıkıntı yaratanlar olumsuz olanlardır.

Önyargılar, basmakalıp izlenimlere dayalı düşünceler etrafında oluşturulur. Bireysel ve ilişkisel faktörleri olmakla beraber önyargıların oluşmasında toplumsal Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın