Tag Archives: Gerilim

Farklılık Gerilimi

     Farklılık sözlüklerde genellikle; farklı olmak, benzersizlik, çeşitlilik, türdeş olmama, başkalık gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Farklılık, “doğal, sosyal ve bilişsel bir olayı ve olguyu diğerlerinden ayıran özellik” şeklinde de tanımlanabilir. Sosyal bilimler açısından farklılık; ırk, din, kültür, kalıtsal özellikler, fiziksel ve … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Farklılık gerilimi, farklılıklara sahip bireylerin, ekiplerin ya da toplumların etkileşiminden doğan stres, endişe, rahatsızlık veya acıdır. Açık bir çatışma veya şiddet değildir. Gerçekte farklılığın doğal bir yan unsurudur. Gerilim, farklılıkların yönetilmesine ilişkin çabaların değerlendirilmesinde sıklıkla başarısızlığın, yetersizliğinin bir işareti olarak … Okumaya devam et

Posted on by ibarutcugil | Yorum bırakın