Monthly Archives: Mart 2013

Kültürler Arası Çatışma

Kültürel çatışmalar, farklı kültürlere sahip insanların davranış normları ve değerlerindeki farklıklardan kaynaklanır. Her insan kendi kültürünün değerlerine ve normlarına göre davranır. Farklı kültürdeki insanlar onun davranışını kendi dünya görüşlerinin filtreleriyle belki de tümüyle zıt bir bakış açısıyla yorumlayabilirler. Bu durum, … Okumaya devam et

Farklılıkların Yönetimi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması, şirketin gelecekteki yetkinlikler ihtiyacını karşılamak için kapsamlı bir stratejinin geliştirilmesidir. Doğru zamanda ve doğru yerde, uygun becerilere sahip, doğru sayıda kişinin bulundurulması için yapılan bir çalışmadır. Temel amacı, insan kaynağının en etkin kullanımının sağlanması, diğer bir ifadeyle, … Okumaya devam et

Görsel | Posted on by | , ile etiketlendi | 2 Yorum

Kritik Başarı Faktörleri

Kritik Başarı Faktörleri, işletme amaçlarını ve onları elde edecek stratejileri açıklığa kavuşturmayı amaçlayan eyleme odaklı stratejik yönetim araçlarıdır. Bir işletme, kendi kritik başarı faktörlerini tanımlayarak, anlayarak, ölçerek ve yöneterek günümüzün çalkantılı ortamlarında hayatta kalmak ve başarılı olmak için çok önemli … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Temel Değerler

Temel değerler, bir organizasyonun değişmeyen ilkelerini oluşturur. Genellikle, kurucuların inançlarını ve yaşam felsefelerini yansıtır. Değerler zamana karşı ayakta durur, mevcut durumdan, rekabet koşullarından veya yöneticilik tarzından bağımsız olarak tanımlanırlar. Bütün çalışanlar, eğer doğru belirlenmişlerse, içgüdüsel olarak temel değerlerde buluşurlar. Kendi … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stratejik Yönetimin Eleştrisi

Organizasyonlarda strateji belirlemeyle sağlanan yön duygusu çok önemli olsa da özellikle katı bir biçimde zorlandığında yaratıcılığı köreltir. Belirsiz ve hızla değişen bir dünyada, akışkanlık ve esneklik hassas bir stratejik pusuladan daha önemli olabilir. Bir strateji, kurum kültüründe içselleştirildiğinde tüm çalışanları dar … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stratejik Liderlik

Organizasyonların uzun dönemli stratejik başarısı, her kademedeki yöneticilerin çabalarının uyumlaştırılmasını ve bütünleştirilmesini gerektirir. Bu da organizasyonun başında olan genel müdür, CEO, yönetim kurulu başkanı veya benzeri unvanları taşıyan liderin görevidir. Bu rol stratejik liderlik olarak tanımlanır ve adeta bir geminin kaptanına … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Kurum Kültürü

Stratejik yönetim uygulamalarının başarısındaki kritik bir faktör kurum kültürüdür. Kurum kültüründe ortaya çıkan farklar bilgiye, takım çalışmasına, iletişime ve paylaşıma verilen önem ve öncelik farklılıklarında kendini gösterir. Kültür, organizasyonu bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğerlerinden ayırt eden özellikler dizisidir. … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın