Monthly Archives: Mart 2013

Temel Değerler

Temel değerler, bir organizasyonun değişmeyen ilkelerini oluşturur. Genellikle, kurucuların inançlarını ve yaşam felsefelerini yansıtır. Değerler zamana karşı ayakta durur, mevcut durumdan, rekabet koşullarından veya yöneticilik tarzından bağımsız olarak tanımlanırlar. Bütün çalışanlar, eğer doğru belirlenmişlerse, içgüdüsel olarak temel değerlerde buluşurlar. Kendi … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stratejik Yönetimin Eleştrisi

Organizasyonlarda strateji belirlemeyle sağlanan yön duygusu çok önemli olsa da özellikle katı bir biçimde zorlandığında yaratıcılığı köreltir. Belirsiz ve hızla değişen bir dünyada, akışkanlık ve esneklik hassas bir stratejik pusuladan daha önemli olabilir. Bir strateji, kurum kültüründe içselleştirildiğinde tüm çalışanları dar … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Stratejik Liderlik

Organizasyonların uzun dönemli stratejik başarısı, her kademedeki yöneticilerin çabalarının uyumlaştırılmasını ve bütünleştirilmesini gerektirir. Bu da organizasyonun başında olan genel müdür, CEO, yönetim kurulu başkanı veya benzeri unvanları taşıyan liderin görevidir. Bu rol stratejik liderlik olarak tanımlanır ve adeta bir geminin kaptanına … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Kurum Kültürü

Stratejik yönetim uygulamalarının başarısındaki kritik bir faktör kurum kültürüdür. Kurum kültüründe ortaya çıkan farklar bilgiye, takım çalışmasına, iletişime ve paylaşıma verilen önem ve öncelik farklılıklarında kendini gösterir. Kültür, organizasyonu bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğerlerinden ayırt eden özellikler dizisidir. … Okumaya devam et

Stratejik Yönetim içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Müşteriyi Dinlemek

Bir satış danışmanının en önemli özelliğinin etkili iletişim becerileri olduğu açıktır. Ancak bu yetkinliğin kritik boyutu ilk başta düşünüldüğü gibi etkili konuşma değil, aktif ve empatik dinlemedir. Çoğu satışçı, kendisini yetiştirirken ya da çalıştığı şirket tarafından eğitilirken etkili ve ikna … Okumaya devam et

Satış-Pazarlama içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Vizyoner Liderlik

Vizyoner liderlik, insanları ortak hayallere çeker, onlara büyük bir resim gösterir. Organizasyonun nereye gitmesi gerektiğini dile getirir, ancak oraya nasıl varılacağını belirtmez. İnsanları yenilikler ve denemeler yapmakta, hesaplanmış riskler almakta özgür bırakır. Genel tabloyu ve kendilerinin oradaki yerlerini bilmek, insanların önlerini görmelerini … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Liderler Yetiştirmek

Bir liderin başarısının önemli bir göstergesi, yönettiği insanların ne kadar başarılı olduğudur. Saygı duyulan, takdir edilen, arkasından övgüyle söz edilen liderler, geniş yetenek havuzları oluşturmuş, kişisel olarak her düzeyde liderler yetiştirerek organizasyonlarının başarısına katkıda bulunmuş liderlerdir. Bir organizasyonda çalışanların işlerinde … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tutumunuzu Gözden Geçirin

Tutum, olayları ve insanları nasıl gördüğümüzü, dünyaya zihinsel olarak hangi pencereden baktığımızı ifade eden bir kavramdır. Tutum; davranışlarımızı belirleyen, sözlerimizi ve eylemlerimizi şekillendiren ve sonuçta yaşam kalitemize etki eden çok önemli kişisel bir boyuttur. İnsanların değişik kavramlar, olaylar ve insanlar … Okumaya devam et

Kişisel Gelişim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Yönetimi

Değişim, iş dünyasının son yıllarda en çok kullandığı kavramlardan ve en çok uğraştığı sorunlardan biridir. Değişim kaçınılmaz bir olgudur. Yaşamın her alanında vardır ve giderek daha hızlı bir biçimde yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, teknolojik ve yasal değişimler … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişim Sürecinde Yöneticiler

Değişim dönemlerinde her yöneticiden ve ekip liderinden kendi grubundaki değişimi yönetmesi istenir. Üst yönetimden bireysel iş gruplarının değişimini yönetmesi beklenemez. Birçok orta yönetici, liderlerinden kendilerine ne yapmaları gerektiğini söylemelerini bekler. Çoğu durumda üst yöneticilerle orta kademe yöneticiler arasındaki iletişim zayıftır. Değişimi … Okumaya devam et

Yönetim içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın